Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ CHQS tỉnh: Kiểm tra nhận thức chính trị đối tượng cao cấp năm 2019 

10:07, 09/09/2019
Sáng nay (9/9 ), Bộ CHQS tỉnh kiểm tra nhận thức chính trị cho cán bộ cao cấp thuộc diện quân khu quản lý trong toàn Bộ CHQS tỉnh năm 2019.

Đối tượng tham gia là cán bộ cấp đại tá, thượng tá; cán bộ trung cấp chủ trì cơ quan, đơn vị với hình thức kiểm tra viết chuyên đề tập trung, nội dung tập trung vào các chuyên đề trong năm như: Từ nhận thức một số nội dung cơ bản về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong Chiến lược quân sự Việt Nam; Nhận thức mạng xã hội và tác động của mạng xã hội đối với quân nhân; Nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Thực trạng, nguyên nhân và một số kinh nghiệm tiến hành công tác tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Các cán bộ cao cấp tham gia kiểm tra nhận thức chính trị năm 2019.

Thông qua kiểm tra, Nhằm đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị của các cơ quan và đơn vị; nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong toàn LLVT tỉnh. Từ đó rút ra nguyên nhân và những kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong những năm tới, vận dụng và giải quyết có hiệu quả vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đồng thời làm cơ sở phân tích chất lượng đảng viên, đoàn viên, bình xét thi đua khen thưởng, nâng lương, nâng bậc, bổ nhiệm, đề bạt, thăng quân hàm trong thời gian tới.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm