Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương: Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4

18:05, 19/08/2019
Ngày 19/8, đoàn công Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương doTrung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên trung ương Đảng, ỦY viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trường đoàn đã tổ chức khai mạc cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra.

Trung tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quán triệt nội dung kiểm tra.
Trung tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quán triệt nội dung kiểm tra.


Dự kiến, đợt kiểm tra tại Quân khu 4 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ diễn ra từ ngày 19/8 đến ngày 6/9/2019. Đối với Đảng ủy Quân khu 4, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương kiểm tra lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác phối hợp với các tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu 4; lãnh đạo nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Lãnh đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiên quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo theo Quy định số 104 của Quân ủy Trung ương về một số vấn đề cơ bản thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhưng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương kiểm tra thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ do Đảng ủy Quân khu phân công; chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết trong Đảng và đơn vị; Học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, tính tiền phong, gương mẫu, sự tính nhiệm trong tổ chức đảng và đơn vị. Sau khi kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ tiến hành kiểm tra các Đảng ủy cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4.
Hồ Việt

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm