Y tế

Những việc học sinh cần làm hàng ngày để tự bảo vệ trước dịch Covid-19

08:54, 15/03/2020
Để phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh, điều đầu tiên là hướng dẫn các em các biện pháp vệ sinh hàng ngày để nâng cao sức khỏe.

1. Những việc học sinh cần làm tại nhà hàng ngày: 

 
 

2.  Những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày:

 
 

 

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện