Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thống nhất chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh – Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

18:04, 06/03/2019
Chiều nay 6/3/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã đánh giá kết quả công tác phối hợp trong năm 2018. Trong đó nhấn mạnh một số kết quả nổi nét trên các lĩnh vực như: phối hợp làm tốt công tác phối hợp đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng đối với cán bộ công chức, viên chức, đảng viên; xếp loại các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ trên cơ sở đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và kết quả công tác xây dựng Đảng; Công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ đối với cán bộ, đảng viên trong các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên đặc biệt là chuẩn hóa trình độ trung cấp lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hai bên đã thống nhất chương trình phối hợp trong năm 2019 với 5 nội dung quan trọng. Trong đó, tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành, rà soát các chỉ tiêu đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đồng thời, quyết liệt lãnh đạo, tạo sự đột phá trong cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Ban hành và thực hiện kế hoạch điều tra, khảo sát, ý kiến đánh giá của cán bộ chính quyền cấp huyện đối với các cơ quan cấp tỉnh; khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh.

Hai cơ quan thống nhất chương trình phối hợp trong năm 2019 với 5 nội dung quan trọng.

Cùng với đó, ban hành và thực hiện kế hoạch về nêu gương theo Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Chỉ thị 28-CT/TW về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Tập trung chỉ đạo các sở, ngành thực hiện thực hiện tốt công tác sắp xếp lại bộ máy, cán bộ, công chức viên chức theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qủa”; phối hợp chuẩn bị hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025...
Trung Thành