Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Sáp nhập các cơ quan, đơn vị tránh duy ý chí, không thực hiện vì thành tích

12:30, 30/07/2019
Về việc sáp nhập các đơn vị giữa khối nhà nước và khối đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: chủ trương của tỉnh là đơn vị nào có thể nhập chung thì tiến hành thí điểm. Trong quá trình thực hiện nếu thấy khó khăn, vướng mắc thì đừng duy ý chí, không nên vì thành tích mà làm cho bằng được.

Sáng nay (30/7), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2019.

Toàn cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 09, ngày 18/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2021 và những năm tiếp theo”. Đến nay toàn tỉnh đã tinh giản được 6.989 biên chế (đạt 10,3%)… Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu lên những khó khăn vướng mắc, các phương án giải quyết nhằm hoàn thành mục tiêu, tiến độ thực hiện đề án. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu sáp nhập các cơ quan, đơn vị phải tránh duy ý chí, không thực hiện vì thành tích. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho rằng: trong năm đầu tiên thực hiện đề án 09, các địa phương, đơn vị đã triển khai nghiêm túc, thận trọng, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Nóng nhất là việc sáp nhập xã, xóm thì hiện nay các địa phương đã có phương án, tiến độ cụ thể từ nay đến năm 2020. Về chế độ, chính sách cho các đối tượng sau sắp xếp, sáp nhập, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành, thị xây dựng phương án cụ thể, hướng dẫn các xã làm cụ thể, có bao nhiêu vị trí, con người về hưu, ai phù hợp thì bố trí, giao nhiệm vụ. Cán bộ có năng lực, đủ tiêu chuẩn có thể đưa về huyện, về tỉnh. Còn lại sắp xếp dôi dư, nghỉ theo chế độ, phải loại những đối tượng yếu kém. Tỉnh sẽ căn cứ vào điệu kiện ngân sách của tỉnh và phương án của các địa phương trong vùng để giải quyết chế độ cho các đối tượng dôi dư sau sáp nhập cấp xã. Về cấp xóm, cần sáp nhập kiện toàn chi bộ và ban quản lý xóm trước, còn việc sắp xếp, bố trí lại cán bộ thì cần có lộ trình giảm dần… 
Về việc sáp nhập các đơn vị giữa khối nhà nước và khối đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: chủ trương của tỉnh là đơn vị nào có thể nhập chung thì tiến hành thí điểm. Khi đã nhập thì phải nhập cả cơ sở vật chất, tổ chức Đảng và công đoàn… Nên trong quá trình làm mà thấy khó khăn, vướng mắc thì đừng duy ý chí, không nên vì thành tích mà làm cho bằng được. Sáp nhập phải thực sự tốt hơn trước thì chúng ta mới làm. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Ngành Y tế đã tiến hành sáp nhập, tinh giảm được rất nhiều và hoạt động rất hiệu quả. Nhưng ngành giáo dục thì phải làm thận trọng. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo đánh giá kết quả 2 năm thực hiện chỉ thị số 13 ngày 5/7/2017 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh giao 5 đ/c Uỷ viên BTV phụ trách nội dung này nghiên cứu sâu các loại hình chi bộ, xây dựng sổ tay hướng dẫn sinh hoạt chi bộ với những vấn đề rất cơ bản, dễ thực hiện. Về nội dung sinh hoạt chi bộ nên đầu tư xây dựng bản tin tuyên giáo trở thành nội dung sinh hoạt chính thức, công bố trên trang thông tin điện tử để cán bộ, đảng viên khai thác.

Ngoài thông tin về lý luận phải có tin tức, có cả những vẫn đề nhạy cảm, công tác cán bộ, những chủ trươngg lớn của tỉnh mà xã hội quan tâm. Đối với cấp chi bộ: Chi ủy phải họp trước để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ. Đối với cấp xã, phường, thị trấn: Phải phân công người phụ trách theo dõi, tham gia sinh hoạt cùng chi bộ 1 quý một lần. Trong sinh hoạt chi bộ, phải tập trung định hướng công tác tư tưởng, lãnh đạo chuyên môn, chính quyền và  hoạt động của đoàn thế gắn với quần chúng;phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu kết luận phiên họp.

Cũng trong phiên họp sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định số 58 ngày 12/8/2004  của BTV Tỉnh ủy về lập và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Lê Hằng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm