Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quỳ Hợp: Huyện duy nhất ở Nghệ An tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

17:43, 24/07/2019
Sau 1 tháng phát động cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", toàn huyện đã có gần 4.300 bài tham gia dự thi.

Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" được tổ chức rộng rãi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân sinh và làm việc trên địa bàn huyện Quỳ Hợp tham gia.

Ban Tuyên giáo huyện ủy Quỳ Hợp chấm các bài dự thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh.

Nội dung thi gồm: Tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người; về những thành tựu trên các mặt đời sống xã hội của tỉnh Nghệ An, huyện Quỳ Hợp sau 50 năm thực hiện Di chúc. Khẳng định tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, quân và dân các dân tộc ở Nghệ An nói chung và Quỳ Hợp nói riêng, cũng như tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An với Người.

Nhiều bài dự thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh được đầu tư ..

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết gồm có 2 câu hỏi để làm cơ sở tính điểm kết quả thi theo thang điểm 100 trong đó nội dung thể hiện 85 điểm, trình bày, minh họa 10 điểm và 5 điểm cộng cho bài thi viết tay, bài viết có phương pháp thể hiện độc đáo, sáng tạo, nhìn nhận, phân tích, đánh giá và có những cảm nhận sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di chúc của Người. 

...về cả nội dung về hình thức.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, khuyến khích việc đi sâu tìm hiểu về Di chúc để hiểu rõ tâm tư, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, góp phần bồi dưỡng tình cảm yêu nước, thúc đẩy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Mỗi thành viên BGK chấm độc lập bài dự thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự kiến, Ban Tuyên giáo huyện ủy Quỳ Hợp sẽ tổng kết và trao giải cuộc thi vào đầu tháng 8/2019.
Phan Giang

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm