Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mọi nhận định phải theo tư duy mới

10:40, 22/07/2019
Mọi nhận định và đánh giá phải theo tư duy mới và từ thực tiễn của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi dự họp Tổ biên tập Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm.

Chiều 21/7, tại tỉnh Vĩnh Phúc, quê hương của “khoán 10”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu Ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã dự phiên họp của Tổ Biên tập thuộc Tiểu Ban. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ 2021 – 2025.

Thủ tướng cùng các vị đại biểu tại phiên họp
Thủ tướng cùng các vị đại biểu tại phiên họp

Trong thời gian qua, các công việc mà Tiểu Ban giao cho Tổ biên tập thực hiện cơ bản giữ được tiến độ đã đề ra. Đây là những công việc nhằm cụ thể hóa các nội dung của Đề cương chi tiết dự thảo Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm tới vừa được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến.

Các thành viên của Tổ Biên tập cho rằng, việc xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển cho những năm tới trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị của thế giới rất khác so với 5 năm trước đây, vấn đề đặt ra là làm sao Việt Nam thích nghi được với những xu hướng thay đổi này, nhất là về thương mại. Bên cạnh đó, sau 30 năm Đổi mới, quy mô của nền kinh tế và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã thay đổi rất lớn, vì thế phải đưa được những lợi thế mới đó của Việt Nam vào trong Chiến lược 10 năm.

“Viết trái với quy luật phát triển và xu hướng thời đại thì đâu có được”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng thời nêu yêu cầu phải viết thẳng thắn, thuyết phục, phải có cái mới. Để bảo đảm tiến độ, đến cuối tháng này, Tổ Biên tập phải trình Tiểu Ban các nội dung cụ thể theo Đề cương đã được thông qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế, sản xuất, nội chính, xã hội, quốc phòng - an ninh - đối ngoại và môi trường cần phải đề cao tinh thần trách nhiệm để trong những ngày tới nghiên cứu và thảo luận một cách kỹ lưỡng nhằm đưa ra được những dự báo về phương hướng phát triển mới của từng lĩnh vực của đất nước trong những năm tới phù hợp với tình hình quốc tế, theo tinh thần đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.

Quy mô của nền kinh tế Việt Nam hiện nay không hề nhỏ, vì thế các thành viên của Tổ Biên tập cần phải nghiên cứu và đưa ra được những phương hướng phát triển mới cho đất nước, theo tinh thần đổi mới sáng tạo, để đất nước tận dụng được thời cơ phát triển bứt phá và bền vững trong những năm tới.

Mọi nhận định và đánh giá phải theo tư duy mới và từ thực tiễn của đất nước, như kết quả thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân để phát triển đất nước trong mấy năm gần đây, đi theo đó đời sống của người dân trong cả nước được thay đổi. Tiềm lực kinh tế quốc phòng và an ninh của đất nước, dự trữ ngoại hối và các cân đối lớn của nền kinh tế luôn tăng cao và được bảo đảm tốt. Gần đây, Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay sẽ vào hàng cao nhất Đông Nam Á. Đặc biệt là uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng lên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổ Biên tập của Tiểu Ban phải đưa ra được những phương hướng phát triển của đất nước với quyết tâm, khát vọng và ý chí vượt qua khó khăn. Nếu không, Việt Nam sẽ tiếp tục tụt hậu.

“Về phát triển thời gian đến như thế nào thì tôi đã nhấn mạnh nhiều lần là một quyết tâm mới, một khát vọng Việt Nam, ý chí Việt Nam để vượt qua thách thức khó khăn, vươn lên, xứng đáng với truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc ta”, Thủ tướng nói. “Chứ không bàn thụt lùi”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Tổ Biên tập cần phải đưa ra đưa ra được những phương hướng để bảo đảm môi trường hòa bình và ổn định cho đất nước, vì nếu không thì đất nước không thể phát triển được. Đồng thời phải giữ vững được chế độ và bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội.

Một vấn đề nữa mà Thủ tướng đề nghị là phải có những công việc đột phá, “đột phá nhưng không phiêu lưu mà trên nền tảng cơ sở khoa học”. Đặc biệt là mọi việc đều đặt trong bối cảnh công nghệ thay đổi mạnh mẽ và hội nhập quốc tế sâu rộng khi những biến động trên thế giới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta, trước hết là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Thủ tướng nhấn mạnh, dù dự thảo Chiến lược 10 và Kế hoạch 5 năm tới sẽ còn được cho ý kiến và hoàn thiện nhưng dự thảo tới đây phải có nội dung mới, sáng tạo, sâu sắc và tinh túy nhất để trình lên Tiểu Ban Kinh tế - Xã hội cho ý kiến, trước khi trình Bộ Chính trị.

“Rất mong các đồng chí đổi mới phương pháp nghiên cứu, cách xây dựng, cách viết là rất quan trọng”, Thủ tướng nói. Tổ Biên tập cần phải suy nghĩ sâu sắc, trăn trở, cân nhắc kỹ để đưa từng nội dung, từng câu từng chữ vào văn kiện cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng ngành, lĩnh vực của đất nước trong giai đoạn mới. Phải đưa vào những điểm mới, sáng tạo mang tính đột phá, “mới nhưng tránh tranh luận mất nhiều thời gian, quá sa đà vào những vấn đề dài dòng, cụ thể mà văn kiện không cần thiết phải nêu, trong đó, cần lưu ý kinh nghiệm quốc tế và trong nước đã thành công và thất bại”. Cần đánh giá đúng, khách quan tình hình, tránh ráo rỗng, hình thức. Văn kiện phải có hơi thở cuộc sống.

Phần nhiệm vụ, giải pháp tới là vô cùng quan trọng, then chốt, “phải mở lối định hướng phát triển trên tinh thần chủ động, tích cực, phấn đấu cao”, làm sao tránh bẫy thu nhập trung bình, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực và trên thế giới. Cần thảo luận, thể hiện rõ quan điểm “phát triển để ổn định hay ổn định để phát triển”. Đề xuất bổ sung các đột phá mới trong thời gian tới.

Tất cả là phải nhằm phát huy được tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình và bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo VGP

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm