Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tập trung tham mưu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019- 2021

11:23, 16/07/2019
ập trung tham mưu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019- 2021 là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ được tổ chức sáng nay (16/7)

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Với phương châm của năm “hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh công nghệ”, ngành Nội vụ đã chủ động, chỉ đạo quyết liệt nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, nhiệm vụ của Chính Phủ. Trong đó từ năm 2015 đến 30/6/2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra việc tinh giản biên chế với số lượng 41.515 người, giảm được 6,75 % so với năm 2015. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đến nay đã có 40 tỉnh thành xây dựng và triển khai mô hình hành chính công cấp tỉnh.

Tại điểm cầu Nghệ An.
Tại điểm cầu Nghệ An.

Theo báo cáo của 61 tỉnh thành, giai đoạn 2019 – 2021, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện phải sắp xếp là 63, số lượng cấp xã thuộc diện phải sắp xếp là 623.  Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, nhất là trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức lại bộ máy chuyên môn; sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; giải quyết chính sách khi sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập, hợp nhất….

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, ngành Nội vụ cần tập trung tham mưu các cấp sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức năm 2020, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời để phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính các cấp. Tập trung tham mưu cho các cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019- 2021. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận tiện cho người dân và tổ chức./. 
Mai Hương – Ngọc Mai
 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm