TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Tăng chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú

10:44, 12/07/2019
Tăng chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú, định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường PTDTNT...là những điểm mới trong "Nghị quyết về chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú; định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú" vừa được HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất thông qua.

Về chế độ hỗ trợ đối với nhân viên (viên chức) các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc nội trú, ngày 27/6/2001, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Nghị quyết số 2047 quy định: Nhân viên các trường phố thông dân tộc nội trú được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm; Hệ số phụ cấp trách nhiệm (0,2). Việc này cần phải được thay đổi đúng quy định và ban hành văn ban hành quy phạm pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Qốc hội tỉnh đến thăm trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Tương Dương. (Tư liệu)

Bên cạnh đó, nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú trách nhiệm công việc như nhau nhưng chưa được hưởng chế độ tương tự nên có sự bất cập. Vì vậy cần bổ sung đối tượng này được hưởng chế độ như nhân viên các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Chế độ hỗ trợ nhân viên các trường PTDTBT và PTDTNT được hưởng hệ số 0,2 mức lương cơ sở/ 1 tháng. Trong đó, chế độ nhân viên các trường PTDTNT không thay đổi do đã được hưởng 200,160 triệu đồng/năm; Chế độ nhân viên các trường PTDTBT tăng 393,648 triệu đồng/năm.

Về định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường PTDTNT theo khoản 1,2 Điều 10, Thông tư 16 ngày 12/7/2012 của Bộ Giáo dục – Đào tọa hướng dẫn danh mục, khung ví trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, quy định về lao động quy định: “Trường có tổ chức cho học sinh ăn bán trú, nội trú thì có thể bố trí lao động hợp đồng để thực hiện công việc nấu ăn cho học sinh”; “Căn cứ vào tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thự tế, các trường xác định số lượng lao động hợp đồng với từng vị trí, trình cơ quan có thẩ quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Việc ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật”.

Chức năng, nhiệm vụ của trường PTDTNT là chăm sóc, nuôi dưỡng, tổ chức công tác nội trú cho học sinh, đảm bảo 100% học sinh của nhà trường được ăn, ở nội trú. Từ trước đến nay, các trường PTDTNT hợp đồng lao động người nấu ăn theo NĐ 68 ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và hợp đồng thuê khoán.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú; định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Điều 7 của Nghị định 68 có ghi “Kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại điều 1 của Nghị định này do ngân sách nhà nước dảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm”. Khi lập dự toán hàng năm, nhà trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa vào dự toán kinh phí chi trả tiền lương hợp đồng cho người nấu ăn. Trong thực tế, nguồn kinh phí trả lương cho người nấu ăn không thể huy động sự đóng góp của phụ huynh hoặc trừ vào học bổng của học sinh.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc.
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại Nghệ An, hàng năm, việc bố trí kinh phí bố trí cho lao động nấu ăn tại các trường PTDTNT không ổn định và chưa có văn bản quy định cụ thể về: định mức, thiếu cơ sở cho việc phê duyệt hợp đồng và thẩm định cấp kinh phí.

Định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường PTDTNT bằng 200% mức lương cơ sở/1 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức và không quá 11 tháng/1 năm đối với trường PTDTNT THPT, không quá 10 tháng/ 1 năm đối với trường PTDTNT THCS.

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu HĐND đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú; định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh là cần thiết để khắc phục những bất cập, tạo tính pháp lý và phù hợp hơn với thực tế. 

Hiến Chương – Thùy Dương – Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm