Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ: Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019

15:04, 03/07/2019
Sáng 3/7, tại thị xã Cửa Lò, Sở văn hóa thể thao và du lịch, Sở văn hóa và thể thao 6 tỉnh Bắc Trung Bộ gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa và Nghệ An đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019.

Ngay từ đầu năm, Sở văn hóa thể thao và du lịch trong cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã bám sát và chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt chủ đề thi đua năm 2019 do Bộ văn hóa, thể thao và du lịch phát động đó là: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào trọng tâm của tỉnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các nghị quyết của đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường kiểm tra, quản lý tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Đẩy mạnh công tác phát triển sự nghiệp và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở..
Sau khi đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như hạn chế trong 6 tháng qua, hội nghị tập trung thảo luận và đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. 
Hữu Lương - Ngọc Ánh
 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm