Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

19:37, 01/07/2019
Chiều nay (1/7), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc để đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đ/c: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

6 tháng đầu năm nay, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng với nội dung căn bản đổi mới, tổng thể, đồng bộ, công khai, minh bạch, rõ ràng, cụ thể.

Việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm của ngành tổ chức xây dựng Đảng bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng nề nếp hơn. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ diện trung ương và cấp ủy các cấp quản lý được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời.

Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương cũng đã đánh giá một số mô hình mới, cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của một số địa phương, đơn vị. Riêng Nghệ An đã cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết TW 4 - Khóa 12 thành 5 mức độ để nhận diện; Đồng thời, đã ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy viên cấp huyện dự sinh hoạt với chi bộ xóm, bản, khối; Cơ bản hoàn thành việc giải thể chi bộ cơ quan xã phường, thị trấn và chuyển đảng viên về sinh hoạt ở chi bộ nơi cư trú.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại hội nghị. (Ảnh cắt clip)

Kết luận tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm là thời điểm quan trọng cho công tác chuẩn bị đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tập trung tham mưu cấp ủy quán triệt, triển khai và cụ thể hóa Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; Tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của Đại hội Đảng các cấp, trong đó phải phải đảm bảo cả tiêu chuẩn và cơ cấu, đức và tài; Kết hợp chặt chẽ giữa việc nâng cao chất lượng cấp ủy với bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số; Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị mới; Kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu ngành cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về công tác Tổ chức Xây dựng Đảng, trong đó cần tập trung quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết TW 6 - Khóa 12; Đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; Tích cực triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng./. 

Mai Hương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm