Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất toàn dân để phát triển, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo

12:22, 29/06/2019
NTV xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024!
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV.

Hôm nay, tôi rất vui mừng được tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý và 321 vị đại biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí của các dân tộc, tôn giáo, các thành phần và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đã hội tụ về đây tham dự Đại hội. Qua các vị đại biểu và các đồng chí, tôi xin gửi đến toàn thể đồng bào trong toàn tỉnh, người Nghệ An ở ngoài tỉnh và nước ngoài những tình cảm sâu sắc, lời thăm hỏi chân tình, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; động viên các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII MTTQ Việt Nam. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh được thể hiện tích cực, toàn diện. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh nhà tiếp tục được mở rộng và củng cố, sự đồng thuận xã hội được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; tạo cơ sở vững chắc cho sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế của tỉnh. 
MTTQ và các tổ chức thành viên đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tổ chức đa dạng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, với nhiều nét mới, hướng mạnh về khu dân cư. Qua đó, đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân, chung tay giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh. Chương trình “Tết vì người nghèo” và các hoạt động chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt đã trở thành nét đẹp văn hóa rất đặc trưng của tỉnh Nghệ An. 
Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương, đồng thời góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện nề nếp, thiết thực hơn. Nhiều vấn đề, nội dung giám sát được cơ sở và nhân dân quan tâm và chờ đợi. Hoạt động đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu chính quyền cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; giải tỏa bức xúc, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, góp phần giữ gìn ổn định tình hình cơ sở. 

Công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận và các tổ chức thành viên được mở rộng, sáng tạo. Cơ chế, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận ngày càng được hoàn thiện, tạo tiền đề cho việc nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp. Các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. 
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đạt được; trân trọng cảm ơn tất cả các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của tỉnh nhà trong những năm qua.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tôi cũng đồng tình về những đánh giá thẳng thắn về những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo chính trị. Tôi mong rằng, các đại biểu và Đại hội tập trung phân tích kỹ nguyên nhân để tìm ra các giải pháp hiệu quả, khắc phục những hạn chế này trong thời gian tới.

Toàn cảnhĐại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV
Toàn cảnhĐại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV.

Kính thưa các quý vị đại biểu!
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định những mục tiêu quan trọng, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt, cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Tại Đại hội này, tôi xin nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
Thứ nhất, đoàn kết là sức mạnh của toàn dân tộc. Xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất là nền tảng để phát triển; thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn. Mặt trận Tổ quốc tỉnh phải lãnh đạo làm tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mặt trận phải thực sự là mái nhà chung để mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc, tôn giáo, mọi lứa tuổi và đồng bào người Nghệ An phát huy lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ của mình để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Trên tinh thần phát huy những điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử, xây dựng tinh thần cởi mở tin cậy lẫn nhau, thực hiện công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân để tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân thực sự vững mạnh, có chiều sâu.
Thứ hai, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thảo luận, xây dựng các chương trình hành động, nhiệm vụ công tác bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh; đảm bảo an sinh xã hội; xóa đói, giảm nghèo; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Nội dung và phương thức hoạt động cần thiết thực, sâu sát với dân, tăng cường đối thoại, hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư. Phát huy vai trò của các cộng đồng tự quản ở thôn, xóm, làng, bản, tổ dân phố, hoạt động trên cơ sở hương ước, quy ước phù hợp với pháp luật.
Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp cần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Tích cực xây dựng hệ thống Mặt trận vững mạnh, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và người dân. Phát huy dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn người dân giám sát, phản biện. Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm vận động quần chúng và kinh nghiệm thực tiễn; mở rộng đội ngũ cộng tác viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đồng, ban, tổ tư vấn, tập hợp rộng rãi đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia, những người có uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ.
Thứ tư, đề nghị cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận; nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt nhiệm vụ. Quan tâm thực sự đến chính sách cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể, nhất là ở cơ sở và khu dân cư, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới.
Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội là hiệp thương dân chủ, cử ra Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIV. Tôi tin tưởng các đại biểu được Đại hội lựa chọn, hiệp thương là những hạt nhân tiêu biểu, có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện và những tình cảm tốt đẹp của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành trung ương đã dành cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhà trong thời gian qua; cảm ơn sự cổ vũ động viên, trao đổi kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tôi mong rằng, Mặt trận Tổ quốc Nghệ An nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới. 
Thưa các đồng chí!
Đại hội lần thứ 14 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An diễn ra vào thời điểm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Người gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An. Với quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tin tưởng Mặt trận Tổ quốc sẽ có nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng quê hương Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá nhất của cả nước như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.
Với tình cảm và niềm tin tưởng sâu sắc, tôi xin chúc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV thành công tốt đẹp.
Chúc các vị đại biểu và các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi!.                                                                                                                                                                                                                           BÍ THƯ TỈNH ỦY

NGUYỄN ĐẮC VINH

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm