Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019

11:48, 22/06/2019
Sáng nay (22/6), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, ban tuyên giáo các cấp, đơn vị đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt chương trình, kế hoạch. Nội dung, công tác tuyên giáo tiếp tục được đổi mới, có sự chuyển biến về chất lượng, nâng cao hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện; Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các Nghị quyết của Đảng; Chủ động và bài bản trong sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ưong và địa phương; Tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phù hợp với điều kiện của các địa phương đơn vị; Tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hòa binh" trên địa bàn.

Đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo
Đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban TT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những điểm mới trong việc học tập, quán triệt, triển khai và sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị từ Trung ương đến địa phương; Bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin, công tác nắm bắt dư luận xã hội, công tác báo chí trong việc kiểm tra và xử lý vấn đề báo chí nêu; Kết quả công tác phối hợp trong lĩnh vực khoa giáo; Cách nhân rộng mô hình, xây dựng điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đánh giá 1 năm triển khai thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh:  trưởng ban tuyên giáo và giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Các đại biểu
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu định hướng nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị cũng định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cho công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019.

Bùi Thọ - Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm