Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tỉnh ủy Nghệ An: Học tập, quán triệt các nội dung hội nghị lần thứ X Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

10:51, 19/06/2019
 Sáng nay (19/6), Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị  học tập, quán triệt các nội dung hội nghị lần thứ X Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 và Thông báo số 55 ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; cấp ủy 21 huyện, thành, thị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh quán triệt các nội dung của Hội nghị TW 10 khóa XII.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh quán triệt các nội dung của Hội nghị TW 10 khóa XII đã được Ban chấp hành TW Đảng họp bàn, bao gồm: Đề cương các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị TW 9 khóa XII đến Hội nghị TW 10 khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018. Nhấn mạnh đến công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp sắp tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 21 huyện, thành, thị phải học tập, nghiên cứu kỹ chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã quán triệt các nội dung Thông báo số 55 của Bộ Chính trị về Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị khóa XI về phát triển Nghệ An đến năm 2020. Khẳng định Nghệ An đang đi đúng hướng, cho nên Bí thư Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu cấp ủy các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, quyết tâm thực hiện nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ đã được vạch ra trong Nghị quyết 26 cho đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đến cuối năm 2023, Nghệ An sẽ tiến hành tổng kết Nghị quyết 26. Vì vậy, Nghệ An phải tiếp tục sự tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của TW và các bộ, ngành; triển khai kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm thực hiện Thông báo số 55 của Bộ Chính trị. 

Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đã quán triệt các nội dung Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Tiếp đó, đ/c Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt các nội dung Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó khẳng định, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nghị quyết khẳng định, chúng ta cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các giải pháp phù hợp, khả thi để báo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trên cơ sở này, Tỉnh ủy cũng đã phổ biến kế hoạch số 14 của Ban bí thư về thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị./.

Thái Dương – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm