Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An tinh giản được gần 7000 biên chế

10:21, 02/07/2019
Đó là thông tin được Ban Tổ chức Tỉnh ủy đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm được tổ chức vào sáng nay (2/7).

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 được tổ chức dưới sự chủ trì của đ/c Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tích cực triển khai, tham mưu thực hiện nhiều nội dung quan trọng và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra. Nổi bật là tham mưu, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương  Đảng khóa 12 gắn với thực hiện nghị quyết 39 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế. Vì vậy, sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và 4 năm thực hiên nghị quyết 39; toàn tỉnh đã giảm được 3 chi cục và 32 phòng (ban) trực thuộc. 100% huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị. 8/21 đơn vị thực hiện thí điểm trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ cấp huyện. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đã giảm 51 đơn vị sự nghiệp công lập; 23 đơn vị đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên theo quyết định của UBND tỉnh.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã: 460/480 xã, phường, thị trấn đã thực hiện sắp xếp, bố trí bộ phận văn phòng phục vụ chung cho cấp ủy và chính quyền cấp xã gắn với trung tâm 1 cửa cấp xã. Toàn tỉnh cũng đã tinh giản được 6.989 biên chế - đạt 10,3%; trong đó có 263 công chức, 6.726 viên chức. Ban tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tập trung tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; tổ chức các hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân, công tác đánh giá, xếp loại, thi đua khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên; tham mưu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quyền hạn của các ban, ủy ban kiểm tra và văn phòng Tỉnh ủy. 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những kết quả đạt được, giới thiệu cách làm mới ở các địa phương. Tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, công tác đánh giá xếp loại, chi trả phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách. Đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp, nỗ lực phấn đấu, tham mưu thực hiện và hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm. 

Các đại biểu tham dự.

Cũng trong sáng nay, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai dự thảo kế hoạch thực hiện chỉ thị số 35 CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 
Lê Hằng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm