TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Thông qua Nghị quyết về một số chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Công an xã

08:19, 12/07/2019
Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu HĐND đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về một số chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tính đến 28/5/2019, toàn tỉnh đã bố trí công an chính quy tại 91/448 xã, thị trấn với 285 cán bộ, chiến sỹ. Bước đầu chủ trương này được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình, ủng hộ, thống nhất cao.

Toàn cảnh phiên bế mạc.

Ngày 15/3/2018, Bộ Chính trị đã ban hành NQ 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đề ra mục tiêu tiên quyết “Sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù hợp, động bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, yêu cầu phải “Xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Trước mắt, bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới thống nhất trong toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan”.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội đã ban hành Luật Công an nhân dân số 37 ngày 20/11/2018, có hiệu lực từ 1/7/2019, trong đó Điều 17 quy định về hệ thống tổ chức của Công an nhân dân gồm 4 cấp: Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW; Công an xã, phường, thị trấn; Chính phủ đã ban hành Nghị đính số 01 ngày 6/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Bộ Công an ban hành Thông tư 09 ngày 11/4/2019 quy định về việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Ban Pháp chế HĐND khảo sát phòng làm việc của Công an xã Thanh Lâm, Thanh Chương. (Ảnh: Internet)

Thực hiện các chủ trương trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 27 ngày 5/3/2019 và Công văn số 4433 ngày 3/5/2019 về tăng cường bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Trong đó, nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã phải xác định nhiệm vụ bố trí Công an chính quy tại các xã, thị trấn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 – 2020); đồng thời giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo ban hành NQ.

Hiện cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đang tích cực, quyết liệt trong triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Tính đến 28/5/2019, toàn tỉnh đã bố trí công an chính quy tại 91/448 xã, thị trấn với 285 cán bộ, chiến sỹ. Bước đầu được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình, ủng hộ, thống nhất cao.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chủ trương vẫn gặp khó khăn, vướng mắc, nhất là việc bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách, trong đó, Trưởng Công an xã là công chức. Cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, thiết bị, công cụ hỗ trợ còn thiếu thốn, chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Trước thực trạng này, yêu cầu đặt ra yêu cầu cấp thiết phải ban hành Nghị quyết về một số chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu HĐND đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về một số chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh là cấp bách và cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách; đảm bảo công tác hậu cần phục vụ lượng lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Hiến Chương – Thùy Dương – Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm