Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn: Tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ 9

11:06, 12/07/2019
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đánh giá: Sau hai ngày rưỡi làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ 9
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc lời bế mạc kỳ họp. 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn bế mạc kỳ họp. 

Xem xét và thông qua 26 Nghị quyết quan trọng

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đánh giá: Sau hai ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, sôi nổi nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá và thống nhất: trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt kết quả khá tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 7,09%. Thu ngân sách ước đạt 7.180 tỷ đồng, vượt dự toán và tăng 17,6% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp vẫn giữ mức tăng trưởng khá và ổn định, xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đến nay toàn tỉnh đã có 218 xã đạt chuẩn, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Chất lượng dịch vụ công được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được chỉ đạo quyết liệt. Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm..

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các Dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà. 
Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập nổi lên, như: tốc độ tăng trưởng GRDP tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 và thấp hơn so với kịch bản tăng trưởng; thu hút đầu tư các dự án lớn còn ít; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, nợ thuế còn ở mức cao, nợ đọng bảo hiểm chậm được khắc phục; các dự án trọng điểm còn chậm tiến độ, xử lý tình trạng "quy hoạch treo, dự án treo" chưa thực sự quyết liệt; quản lý nhà nước về thu ngân sách vẫn còn hạn chế; tình trạng trẻ em đuối nước, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tai nạn lao động, cháy nổ,...còn xảy ra nhiều nơi; Vi phạm pháp luật trong xuất khẩu lao động, trong lĩnh vực giao thông, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, nước sinh hoạt,..., vẫn diễn ra; cai nghiện ma túy hiệu quả chưa cao, tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn phức tạp; hoạt động của "Năm cải cách hành chính" chưa thực sự nổi bật; đời sống sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân còn khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, giá điện, xăng dầu tăng,...
 
Kỳ họp cũng đã tiến hành phiên chất vấn về Công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em và Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Sự quan tâm của đại biểu, cử tri và Nhân dân đã cho thấy việc lựa chọn nội dung chất vấn đã bám sát thực tiễn đời sống. Lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã thể hiện được trách nhiệm trong giải trình và trả lời chất vấn. Việc chất vấn và trả lời chất vấn đã đề cập tới những vấn đề quan trọng, nổi lên, làm rõ trách nhiệm, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức của các ngành, các cấp và cử tri để đưa ra các giải pháp trong thời gian tới đối với từng nội dung, từng lĩnh vực. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp cần có những hành động cụ thể, quyết liệt hơn để thực hiện những giải pháp, lời hứa, cam kết đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất..

Tập trung triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp

Trên cơ sở các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét và thông qua 26 Nghị quyết quan trọng về kinh tế xã hội và tổ chức nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn bế mạc kỳ họp.
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn khẳng định: Năm 2019, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2015-2020; do vậy, cần kiên trì, nỗ lực phấn đấu duy trì đà tăng trưởng, tích cực để quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch đề ra. Trên tinh thần đó, Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các cấp, các ngành tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Một là: UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh, triển khai tích cực những nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp này. Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, bám sát chỉ đạo tại Thông báo số 55 của Bộ Chính trị về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và chỉ đạo của Chính phủ, để tiếp tục lãnh đạo, điều hành đạt kết quả cao nhất. Tạo bước đột phá trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, chú trọng phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Thực hiện chặt chẽ, phù hợp việc sáp nhập khối, xóm, bản. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phục vụ cho phát triển, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, xử lý quyết liệt tình trạng "quy hoạch treo, dự án treo". Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh. Đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và môi trường sống cho trẻ em, các chính sách cải thiện đời sống nhân dân. Chăm lo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới. Tiếp tục giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hai là: Tích cực tấn công, trấn áp, tấn công, trấn áp tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là phòng chống ma túy; bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 
Ba là: Sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến tuyên truyền Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, đồng thời lắng nghe, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là sự việc tồn đọng lâu, chậm được giải quyết. Các ngành, các cấp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm, khắc phục khó khăn, quyết tâm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của năm 2019; Thiết thực lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2019), Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đã chân thành gửi lời tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạnh đã đóng góp, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm