Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế 

16:08, 12/07/2019
Chiều nay (12/7), Sở Thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế cho cán bộ các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị trong tỉnh. 
Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương phổ biến các chuyên đề: Thông tin những nét mới đáng chú ý về tình hình thế giới, khu vực, chính sách đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước, các sự kiện đối ngoại nổi bật năm 2018-2019; tình hình tham gia các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam; hội nhập quốc tế trong xu hướng Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và vai trò của lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Lãnh đạo sở TTTT phát biểu tại hội nghị.

Thông qua nội dung các chuyên đề, giúp cho cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, điạ phương trong tỉnh nhận thức sâu sắc về đường lối hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong đó, khẳng định: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trần Lịch – Duy Thanh 


 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm