Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ Tư pháp: Ưu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

16:14, 12/07/2019
Chiều nay (12/7), Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Tại điểm cầu Nghệ An.
Tại điểm cầu Nghệ An.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, ngành Tư pháp đã ban hành kịp thời chương trình hành động, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Về công tác điều hành, Bộ Tư pháp đã thực hiện đúng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó bám sát Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Đối với công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đã được ngành Tư pháp đẩy mạnh thực hiện; Chất lượng hồ sơ, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch, công chứng, chứng thực cho công dân... đã được ngành thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ Tư pháp đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội  năm 2019. Đồng thời tập trung đào tạo, nâng cao năng lực, đổi mới lề lối làm việc, mở rộng việc tiếp nhận, xử lý văn bản điện tử và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm kỷ luật,kỷ cương công vụ./.
 Nguyễn Nam - Thành Trung

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm