Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu giảm 153 xóm, khối sau sáp nhập

14:59, 25/10/2019
Thực hiện Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh, đến ngày 25/10, tất cả 39/39 xã, thị trấn ở Diễn Châu đã hoàn thành việc sát nhập xóm khối.

Theo đó trước khi sát nhập toàn huyện có 449 xóm, khối; sau sát nhập còn 296 xóm, khối; giảm 153 xóm, khối; đổi tên 18 xóm. Xã có nhiều xóm nhất là Diễn Lâm  25 xóm, sát nhập còn 14 xóm; xã Diễn Phú có 22 xóm, giảm còn 11 xóm. 

Trao Quyết định sáp nhập, đổi tên Chi bộ, chỉ định Chi ủy, Bí Thư, Phó Bí thư xóm tại xã Diễn Lâm.

Cùng với việc sát nhập xóm khối, thì tại các buổi lễ cũng đã công bố các Quyết định sáp nhập, đổi tên Chi bộ, chỉ định Chi ủy, Bí Thư, Phó Bí thư; Quyết định chỉ định xóm trưởng, trưởng và phó các Chi hội, Chi đoàn và Quyết định thành lập Ban công tác mặt trận xóm.

Các đại biểu tham dự.

Sau khi hoàn thành sát nhập khối xóm, Diễn Châu chuyển sang sát nhập xã sẽ hoàn thành vào năm 2021. Riêng từ nay đến cuối năm 2019, hoàn thành sáp nhập 3 xã Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Thắng thành lập xã mới với tên gọi là xã Minh Châu. 

Ra mặt chi ủy, Ban công tác mặt trận các xóm.

Theo đó, hoàn thành việc sát nhập, toàn huyện Diễn Châu giảm được 529 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và khối xóm, tinh giản được 133 biên chế.

Ngọc Sơn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm