Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Hưng Nguyên nhớ về cội nguồn để chung tay mở ra thời kỳ phát triển mới, vững chắc và toàn diện

21:29, 16/11/2019
Phát biểu tại lễ Kỷ niệm 550 năm danh xưng Hưng Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định đây là dịp để chúng ta tìm về cội nguồn và tiếp tục khẳng định, tự hào về những thành quả dựng nước, giữ nước của vùng đất và con người Hưng Nguyên trong tiến trình lịch sử dân tộc. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tin tưởng rằng đây sẽ là nguồn sức mạnh và động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Nguyên chung tay, đoàn kết, quyết tâm mở ra thời kỳ phát triển mới nhanh hơn, vững chắc hơn.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Hưng Nguyên.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Hưng Nguyên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Hưng Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định Hưng Nguyên là một địa phương có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa của tỉnh Nghệ An, được xem là vùng địa linh nhân kiệt. Với truyền thống yêu nước, cách mạng, người dân Hưng Nguyên luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng, quật cường trong chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách trong lịch sử hào hùng dựng nước, chống ngoại xâm của dân tộc ta. Vùng đất này đã sản sinh ra nhiều nhân vật lịch sử kiệt xuất như: Khê quận công Đinh Bạt Tụy, nhà canh tân yêu nước Nguyễn Trường Tộ, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà cách mạng Phạm Hồng Thái…; là nơi ghi dấu ấn đậm nét của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931.
Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, quân và dân Hưng Nguyên đã vượt qua muôn vàn khó khăn, hy sinh gian khổ, chiến đấu kiên cường, bất khuất, góp phần to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã biểu dương những thành tựu to lớn, đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Nguyên đã đạt được trong những năm qua. Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, những năm gần đây Hưng Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao trong nhiều năm liên tục. Nhiều dự án lớn của tỉnh triển khai trên địa bàn đã và đang hoàn thành, đi vào vận hành, tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế, như dự án Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam, dự án VSIP. Cơ sở hạ tầng không ngừng được hoàn thiện, nâng cấp. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, nông nghiệp được quan tâm đầu tư mạnh mẽ với nhiều cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển bền vững. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm tốt hơn, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Giáo dục đào tạo, y tế được quan tâm phát triển với những thành tích cao ở tốp đầu của tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng được giữ vững. Những thành tựu này tạo ra cơ sở nền tảng vững chắc cho huyện tiến nhanh và vững chắc trong thời gian tới.
Theo đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Hưng Nguyên đạt được trong những năm qua là rất quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta cũng nghiêm túc nhận thấy huyện còn nhiều khó khăn. Sự phát triển kinh tế, xã hội chưa tương xứng với tiềm năng của vùng ven đô thị lớn. Huyện chưa về đích nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ. Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến chưa thật tích cực. An ninh trật tự ở một số nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng có mặt còn hạn chế. Những hạn chế này cần được chúng ta nhận thức sâu sắc, để có quyết tâm mạnh mẽ khắc phục.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh: đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Là huyện có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên phong phú, có bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa, đặc biệt đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian qua, Hưng Nguyên cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Để Hưng Nguyên tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Nguyên cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, cần quan tâm phát triển kinh tế của huyện. Để làm được điều đó, huyện cần chú trọng công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển, huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; quan tâm bảo vệ môi trường. Có định hướng, kế hoạch cụ thể nhằm thu hút, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là vấn đề then chốt, quyết định sự thành công trong chiến lược phát triển. Sự phát triển của Hưng Nguyên cần tính toán trong mối quan hệ với sự phát triển của Thành phố Vinh, của Trục Vinh – Cửa Lò – Nam Đàn. Huyện cần tập trung phát triển các mô hình sản xuất, dịch vụ phục vụ đô thị và du lịch; đầu tư tu bổ, nâng cấp các khu di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, kết nối trong chuỗi du lịch phía Đông Nam của tỉnh. Đặc biệt huyện phải đặt quyết tâm sớm về đích nông thôn mới; phải nhân rộng được những mô hình xã nông thôn mới chất lượng như ở Hưng Tân.
Thứ hai, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm làm tốt hơn công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách đối với người có công. Quan tâm giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
Thứ ba, chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện về xây dựng Đảng. Quan tâm xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể. Thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước. Có những việc làm thiết thực, cụ thể thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cán bộ, đảng viên huyện Hưng Nguyên cần phát huy truyền thống cách mạng của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, gương mẫu đi đầu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, và gần nhất là thực hiện tốt Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện, thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác, 90 năm cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kỷ niệm 550 năm danh xưng Hưng Nguyên là dịp để chúng ta tìm về cội nguồn và tiếp tục khẳng định, tự hào về những thành quả dựng nước, giữ nước của vùng đất và con người Hưng Nguyên trong tiến trình lịch sử dân tộc. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tin tưởng rằng đây sẽ là nguồn sức mạnh và động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Nguyên chung tay, đoàn kết, quyết tâm mở ra thời kỳ phát triển mới nhanh hơn, vững chắc hơn, phấn đấu xây dựng huyện vững mạnh toàn diện, góp sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đóng góp sức mình nhiều hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới.

* Tiêu đề do BBT đặt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm