Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35, Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị

15:25, 14/11/2019
Sáng ngày 14/11, Huyện ủy Tân Kỳ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 và Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2109 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Huyện ủy về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đồng thời các đại biểu còn được nghe hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ phát biểu tại hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị 35 chỉ thị 36 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Bảo – Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện thực hiện đúng tinh của Chỉ thị 35, Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự.

Đồng thời, mong muốn các đại biều dự hội nghị hôm nay phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiêm cứu tài liệu, nắm chắc nội dung của các Chỉ thị để kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế tại mỗi địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Phương Thảo

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm