Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thông qua Nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

14:30, 06/02/2021
Chiều nay (6/2), tại TP Vinh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã tổ chức kỳ họp thứ 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét, thảo luận thông qua dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo Cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Đoàn Chủ trì kỳ họp.
Đoàn Chủ trì kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: xuất phát từ yêu cầu cấp thiết triển khai Thông tư 102 ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp để xem xét thông qua Nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 làm cơ sở cho các cấp triển khai kinh phí phục vụ bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Nội dung kỳ họp quan trọng, thời gian chuẩn bị cho kỳ họp rất hạn chế, trong bối cảnh dịch Co-vid19 hiện nay đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, tỉnh ta đang tập trung công tác chuẩn bị Tết, triển khai nhiều việc của Kế hoạch năm 2021, vì vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề cao tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, tham gia ý kiến có chất lượng, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng nhân dân tỉnh có quyết định đúng đắn, kịp thời triển khai kinh phí bầu cử.

Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết về quy đih các mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết về quy định các mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử từ cấp tỉnh đến cấp xã. Bên cạnh đó còn có Tổ bầu cử và các Tiểu ban, Tổ giúp việc, Tổ phục vụ cho Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu trực tiếp, thường xuyên trong thời gian bầu cử; các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương được giao nhiệm vụ liên quan đến hoạt động bầu cử. Nghị quyết cũng quy định cụ thể mức chi cho các hoạt động từ hội nghị, tập huấn, xây dựng văn bản cũng như chi cho công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử…đến hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Việc chi mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Ủy ban bầu cử cũng được quy định rõ tại Nghị quyết này. Mức chi cho các hoạt động trong Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở quy định, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên.

Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tờ tình, dự thảo NQ quy định một số mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.
Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tờ tình, dự thảo NQ quy định một số mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Kỳ họp cũng nghe đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải - Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về tờ trình, dự thảo Nghị quyết.
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải - Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

Với sự thống nhất cao của các đại biểu, kỳ họp lần thứ 18 của HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Biểu quyết tại kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo các điều kiện để chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử. Bên cạnh tập trung chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19, trước mắt đảm bảo nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương cần tập trung lãnh đạo  chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2021 ngay từ thời gian đầu; tổ chức công tác bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.  

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm