Thời sự - Chính trị

Nghệ An: Số lượng đại biểu trúng cử Quốc hội và HĐND cấp tỉnh đủ số lượng đại biểu ấn định

10:04, 27/05/2021
Theo đó, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội có 13 đại biểu trúng cử trên 13 đại biểu được ấn định; Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 83 đại biểu trúng cử trên 83 đại biểu được ấn định.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: Đến thời điểm kết thúc cuộc bỏ phiếu, số cử tri đi bầu đạt 98,93% cử tri trong danh sách đi bầu cử. Trong đó có 02 huyện thị  đạt 100% cử tri đi bầu là Quỳ Châu và Cửa Lò; đơn vị có số cử tri đi bầu thấp nhất là huyện Diễn Châu với 96,94%.

Theo đó, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội có 13 đại biểu trúng cử trên 13 đại biểu được ấn định. Trong đó: Nữ 04 người, chiếm 30,77%; dân tộc thiểu số 03 người, chiếm 23,08%; tái cử 03  người chiếm 23,00%.

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 83 đại biểu trúng cử trên 83 đại biểu được ấn định. Trong đó nữ 23 người, chiếm 27,71%; dân tộc thiểu số 11 người, chiếm 13,25%; trẻ tuổi 11 người, chiếm 13,25%; ngoài đảng 07 người, chiếm 8,43%; tái cử 25  người; chiếm 30,12%; tôn giáo 02 người, chiếm 2,41%.

Về Hội đồng nhân dân cấp huyện có 736 đại biểu trúng cử trên 737 đại biểu được ấn định. Trong đó, Nữ 230 người,  chiếm 31,25%; dân tộc thiểu số 148 người, chiếm 20,11%; trẻ tuổi 163 người, chiếm 22,15%; ngoài đảng 49 người, chiếm 6,66%; tái cử 289 người, chiếm 39,27%; tôn giáo 22 người, chiếm 2,99%. Về Hội đồng nhân dân cấp xã: có 10.885 đại biểu trúng cử trên 10.991 đại biểu được ấn định. Trong đó, nữ 3.262 người, chiếm 29,97%; dân tộc thiểu số 2.042 người, chiếm 18,76%; trẻ tuổi 3.642 người, chiếm 33,46%; ngoài đảng 1.570 người, chiếm 14,42%; tái cử 5.285 người, chiếm 48,55%; tôn giáo 418 người, chiếm 3,84%; tự ứng cử 5 người, chiếm 0,05%.

Tại cuộc bầu cử lần này, không có đơn vị nào phải bầu cử lại, chỉ có 04 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã phải bầu cử thêm do bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định./.

                                        

Mai Hương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện