TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Trần Minh Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025

15:24, 08/09/2020
Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII, đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 -2025.
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên thứ nhất Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2020-2025

 1. Đồng chí Trần Minh Ngọc

 2. Đồng chí Nguyễn Bá Hảo

3. Đồng chí Ngô Đức Kiên 

      4. Đồng chí Lê Nguyễn Chung 

5. Đồng chí Hồ Thị Ngân 

     6. Đồng chí Nguyễn Thanh Diệp 

7. Đồng chí Phạm Thùy Vinh 

8. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo

9. Đồng chí Hồ Công Lĩnh 

10. Đồng chí Hồ Viết Dũng 

11. Đồng chí Nguyễn Văn Nhật 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2020-2025

   1. Đồng chí Trần Minh Ngọc

2 . Đồng chí Hồ Thị Ngân 

3. Đồng chí Ngô Đức Kiên 

4. Đồng chí Nguyễn Bá Hảo

  5. Đồng chí Phạm Thùy Vinh 

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII đã tổ chức phiên họp thứ nhất, đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 -2025.

 TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN MINH NGỌC - TÂN CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

<p>ĐỒNG CHÍ<strong style="color: rgb(231, 76, 60);">&nbsp;TRẦN MINH NGỌC</strong></p><p style="text-align: justify;"><span style="color:#e74c3c;"><strong>Ngày sinh:16-3-1971<br>Quê quán: Diễn Mỹ- Diễn Châu-Nghệ An<br>Địa chỉ thường trú: P.Lê Mao TP vinh<br>Đơn vị công tác: Đài PTTH Tỉnh NA<br>Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An<br>Ngày vào Đảng: 13-6-2000<br>Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Văn, Cử nhân Báo chí<br>Trình độ chính trị: Cao cấp<br>Quá trình hoạt động báo chí:&nbsp;<br>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Từ 1992 đến 1997: &nbsp;Phóng viên Đài PTTH Hà Tĩnh<br>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Từ 1997 đến nay: Là Phóng viên, cán bộ quản lý của Đài PTTH NA</strong></span></p>

ĐỒNG CHÍ TRẦN MINH NGỌC

Ngày sinh:16-3-1971
Quê quán: Diễn Mỹ- Diễn Châu-Nghệ An
Địa chỉ thường trú: P.Lê Mao TP Vinh
Đơn vị công tác: Đài PTTH Tỉnh Nghệ An
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An
Ngày vào Đảng: 13-6-2000
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Văn, Cử nhân Báo chí
Trình độ chính trị: Cao cấp
Quá trình hoạt động báo chí: 
-    Từ 1992 đến 1997:  
Phóng viên Đài PTTH Hà Tĩnh
-    Từ 1997 đến nay: Là Phóng viên, cán bộ quản lý của Đài PTTH N.A

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An nhiệm kỳ mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành  Hội Nhà báo Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hồ Thị Ngân - nguyên Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An và đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ HỒ THỊ NGÂN

<span style="color:#c0392b;"><strong>ĐỒNG CHÍ HỒ THỊ NGÂN<br>Ngày sinh:20/9/1963<br>Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa – Huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An<br>Địa chỉ thường trú: Khối Trung Hợp, P Hưng Dũng, TP Vinh<br>Đơn vị công tác: Báo Nghệ An (Nguyên Phó Tổng biên tập)<br>Ngày vào Đảng: 05/6/2000<br>Trình độ chuyên môn: Đại học Tổng hợp Hà Nội; Cử nhân Báo chí<br>Trình độ chính trị: Cao cấp&nbsp;<br>Quá trình hoạt động Báo chí:<br>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;1992-2006: Phóng viên Báo Nghệ An<br>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;2006-2007: Phó Phòng Thư ký<br>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;2007-T6/2009: Trưởng phòng Văn xã&nbsp;<br>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;T6/2009- T9/2018: Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An</strong></span>
ĐỒNG CHÍ HỒ THỊ NGÂN
Ngày sinh:20/9/1963
Quê quán:
xã Quỳnh Nghĩa – Huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An
Địa chỉ thường trú: Khối Trung Hợp, P Hưng Dũng, TP Vinh
Đơn vị công tác: Báo Nghệ An (Nguyên Phó Tổng biên tập)
Ngày vào Đảng: 05/6/2000
Trình độ chuyên môn: Đại học Tổng hợp Hà Nội; Cử nhân Báo chí
Trình độ chính trị: Cao cấp 
Quá trình hoạt động Báo chí:
-    1992-2006:
Phóng viên Báo Nghệ An
-    2006-2007: Phó Phòng Thư ký
-    2007-T6/2009: Trưởng phòng Văn xã 
-    T6/2009- T9/2018: Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGÔ ĐỨC KIÊN

<p><span style="color:#e74c3c;"><strong>ĐỒNG CHÍ NGÔ ĐỨC KIÊN<br>Ngày sinh: 07/9/1978<br>Quê quán: Xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.<br>Địa chỉ thường trú: xã Hưng Lộc, tp Vinh, Nghệ An.<br>Đơn vị công tác: Báo Nghệ An<br>Chức vụ: Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An.&nbsp;<br>Ngày vào Đảng: 16/7/2002<br>Trình độ chính trị: Cao cấp<br>Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ Văn hóa (chuyên ngành lý luận văn học); Cử nhân sư phạm.<br>Quá trình hoạt động báo chí:<br>- Năm 2012, chuyển từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Báo Nghệ An: Phó Phòng Thư ký Tòa soạn.<br>- Từ năm 2014-2016: Phó phòng văn xã; Phó phòng miền núi – cuối tuần; Phó phòng Thời sự Quốc tế, Phó phòng Xuất bản.<br>- 1/2017- 10/2018: Quyền trưởng phòng Thời sự - Chính trị; Trưởng phòng Thời sự - Chính trị.&nbsp;<br>- 23/9/2018- nay: Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An.</strong></span></p>

ĐỒNG CHÍ NGÔ ĐỨC KIÊN
Ngày sinh:
07/9/1978
Quê quán: Xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Địa chỉ thường trú: xã Hưng Lộc, tp Vinh, Nghệ An.
Đơn vị công tác: Báo Nghệ An
Chức vụ: Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An. 
Ngày vào Đảng: 16/7/2002
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ Văn hóa (chuyên ngành lý luận văn học); Cử nhân sư phạm.
Quá trình hoạt động báo chí:
- Năm 2012, chuyển từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Báo Nghệ An:
Phó Phòng Thư ký Tòa soạn.
- Từ năm 2014-2016: Phó phòng văn xã; Phó phòng miền núi – cuối tuần; Phó phòng Thời sự Quốc tế, Phó phòng Xuất bản.
- 1/2017- 10/2018:
Quyền trưởng phòng Thời sự - Chính trị; Trưởng phòng Thời sự - Chính trị. 
- 23/9/2018- nay:
Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

 

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm