Đời sống - Xã hội

Ký kết phối hợp công tác giữa LĐLĐ Hà Nội với LĐLĐ Nghệ An

18:42, 20/05/2022
Chiều 20/5, đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2027 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Liên đoàn Lao động TP Hà Nội. 
Toàn cảnh lễ ký kết.
Toàn cảnh lễ ký kết.

Nội dung ký kết tập trung vào công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động: thông tin, tuyên truyền; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, người lao động và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. 

Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Cũng thông qua chương trình nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp công đoàn của 2 địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

An Duyên - Thành Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện