Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quân khu 4:  Quán triệt, triển khai Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy TW về Đại hội đảng các cấp

18:14, 15/11/2019
Chiều nay (15/11), Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được quán triệt yêu cầu, nội dung cụ thể của Chỉ thị số 747của Thường vụ QUTW về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 699của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4; quán triệt Kế hoạch;Hướng dẫn về tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 quán triệt Chỉ thị Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 tại hội nghị.

Sau khi tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất những nội dung, biện pháp thiết thực để lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng ở các cấp nhiệm kỳ tới, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đã đề nghị các cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan các cấp cần tập trung vào một số vấn đề, trong đó: Phải tổ chức tốt các hội nghị nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các văn bản của trên về chỉ đạo đại hội đảng ở các cấp, nhất là những vấn đề mới về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, trọng tâm là xây dựng các văn kiện và công tác nhân sự cấp ủy, ban thường vụ và nhân sự đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng Cục Chính trị, Uỷ ban kiểm tra và cấp ủy các cấp tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội ở các cấp trong toàn Quân khu, trước hết là những đảng bộ đại hội trước.

Hồ Việt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm