Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cần chú trọng tuyên truyền về công tác bảo vệ biển đảo Việt Nam

10:58, 25/12/2019
Sáng nay (25/12), Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghj.
Toàn cảnh hội nghj.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2019 công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được thực hiện đúng trọng tâm theo hướng chuyên sâu. Trong đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 cấp đã được củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần. Hội đồng đã kịp thời sửa đổi, bố sung quy chế hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành. Những đối tượng thuộc diện bỗi dưỡng, bao gồm: Học sinh, sinh viên, người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh theo đúng quy định.

Đ/c Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An phát biểu tại hội nghị. 

Ngoài ra, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 cấp còn phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, tiến hành phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở trong vùng đặc thù đúng với yêu cầu chung.

 Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh pát biểu tại hội nghị.

Đối với nhiệm vụ năm 2020, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải nắm chắc các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng, đồng thời chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ biển đảo của Việt Nam.

Nguyễn Nam - Ngọc Mai

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm