Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thanh Chương làm tốt công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

18:05, 30/07/2019
Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia đánh giá cao việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Thanh Chương giai đoạn 2016- 2020. Đặc biệt đã quan tâm làm tốt công tác giảm nghèo gắn với xây dựng Nông thôn mới.

Chiều nay (30/7), đoàn công tác Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 đã có chuyến khảo sát và làm việc tại huyện Thanh Chương. 

Trước khi có buổi làm việc với UBND huyện Thanh Chương, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại xã Ngọc Lâm và xã Thanh Lĩnh. 

Đoàn công tác tham quan mô hình kinh tế tại xã Ngọc Lâm.

Trong năm 2018, huyện Thanh Chương đã huy động trên 1.540 tỷ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia. Huyện đã tập trung xây dựng 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng. Toàn huyện phấn đấu đến cuối năm 2019 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 18/39 xã đạt chuẩn. Đối với chương trình xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 huyện Thanh Chương đã tổ chức hỗ trợ phát triển đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Đến nay toàn huyện còn trên 12% hộ nghèo, giảm hơn 3.300 hộ so với năm 2017. 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Thanh Chương giai đoạn 2016- 2020. Đặc biệt là công tác giảm nghèo và xây dựng Nông thôn mới. Huyện đã triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Lồng ghép nhiều chính sách để các xã thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng lưu ý huyện cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện những tiêu chí trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Quan tâm đầu tư các công trình dân sinh ở vùng đặc biệt khó khăn. 

Sỹ Đức – Ngọc Mai
 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm