Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu huy động trên 3850 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

10:27, 17/09/2019
Trong 10 năm qua, huyện Diễn Châu huy động trên 3850 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp gần 932 tỷ đồng.

Sáng ngày 17/9, huyện Diễn Châu đã tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

10 năm qua, với nhiều cách làm hiệu quả, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, đến nay, Diễn Châu có 22/38  xã đạt 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, đạt 57,9%. Số tiêu chí bình quân chung toàn huyện 17,9 tiêu chí/xã, tăng 11,5 tiêu chí so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người 46 triệu đồng/năm, tăng 28,5 triệu đồng so với 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,51%.

Toàn huyện huy động các nguồn lực trên 3850 tỷ đồng xây dựng NTM. (Tư liệu)

Toàn huyện huy động các nguồn lực trên 3850 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 932 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này,  đã xây dựng, nâng cấp trên 456 km đường giao thông, 178 km kênh tưới. 90% nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng, 34 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 367/449 xóm đạt tiêu chuẩn làng văn hóa... 

Người dân Diễn Châu tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn.  (Tư liệu)
Xã Diễn Lâm đón danh hiệu xã đạt chuẩn NTM năm 2019. (Tư liệu)

Hội nghị cũng đã thảo luận, đề ra 22 chỉ tiêu, 5 giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030. Phấn đấu đến năm 2030 Diễn Châu trở thành huyện nông thôn mới, 50% số xã công nhận xã NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

Hồng Hạnh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm