Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa X

16:17, 27/06/2019
Ngày 27/6, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Đảng ủy Quân khu 4 khóa X đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành các nội dung, trong đó, Quán triệt Chỉ thị, hướng dẫn kiểm tra, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4 và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 khai mạc và quán triệt các nội dung của hội nghị.

Thông qua Nghị quyết và Kế hoạch của Đảng ủy Quân khu về thực hiện Nghị quyết số 109 và Kế hoạch số 405 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và xây dựng đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019; xác định phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2019. 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phí Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủyQuân khu 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn, đoàn kết, đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Thường vụ Đảng ủyQuân khu 4 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các lực lượng kịp thời nắm chắc tình hình, chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực phản động, thù địch ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển KT - XH. 
Hồ Việt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm