Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tăng mức bồi thường đối với khách đi máy bay nếu xảy ra sự cố

15:07, 17/09/2019
Đây là đề xuất của Bộ Giao thông vận tải tại dự thảo Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, Công ước Mông-rê-an năm 1999 về Thống nhất một số quy tắc Vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 26/11/2018. Công ước quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển đối với thiệt hại gây ra cho hành khách, hành lý, hàng hóa bao gồm cả nguyên nhân do vận chuyển chậm. Mức bồi thường này tính theo Đơn vị tính toán đặc biệt (SDR) được xác định bởi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Ngày 28/6/2019, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã có thư gửi các quốc gia thành viên Công ước Mông-rê-an về xin ý kiến các mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển (dự kiến có hiệu lực từ ngày 28/12/2019) như sau:

Khoản 1 Điều 166 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) đã quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển bằng đường hàng không bằng với mức của Công ước Mông-rê-an 1999 áp dụng cho vận chuyển hàng không quốc tế và nội địa. Nhằm thực hiện nghĩa vụ quốc gia thành viên của Công ước Mông-rê-an 1999, cũng như tạo sự thuận lợi trong việc áp dụng pháp luật về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường của người vận chuyển, cần thiết phải xây dựng văn bản điều chỉnh mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói trên.

Khoản 6 Điều 166 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) cũng đã giao thẩm quyền cho Chính phủ về việc điều chỉnh mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại phù hợp với tình hình thực tiễn.

Do vậy, Chính phủ ban hành Nghị định để quy định mức giới hạn bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không là cần thiết, đồng thời thống nhất mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại giữa vận chuyển quốc tế và quốc nội.

Bộ Giao thông vận tải cũng cho biết, như vậy, theo dự kiến, các mức bồi thường thiệt hại đều được điều chỉnh tăng. Cụ thể như sau: Đối với trường hợp hành khách bị chết  hoặc bị thương, mức giới hạn cũ là 100 000 SDRs được đề nghị tăng lên thành 128 821 SDRs cho mỗi hành khách.

Trong trường hợp chậm trễ đối với vận chuyển hành khách: Mức giới hạn cũ là 4 150 SDRs được đề nghị tăng lên thành 5 346 SDRs cho mỗi hành khách.

Đối với trường hợp hành lý bị phá hủy, mất mát, hư hỏng hoặc chậm trễ: Mức giới hạn cũ là 1 000 SDRs được đề nghị tăng lên thành 1 288 SDRs cho mỗi hành khách.

Đối với trường hợp hàng hóa bị phá hủy, mất mát, hư hỏng hoặc chậm trễ: Mức giới hạn cũ là 17 SDRs được đề nghị tăng lên thành 22 SDRs cho mỗi kilôgam hàng hoá.

Theo VGP

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm