Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quốc hội thảo luận về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

19:38, 25/10/2019
Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 8, sáng nay (25/10), đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Buổi chiều, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.
Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Thảo luận về sửa đổi các quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện như dự thảo Luật; cho rằng, việc giao Chính phủ quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện vừa bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thông suốt của trung ương, vừa tạo sự chủ động, sáng tạo cho địa phương trong việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Phiên thảo luận toàn thể tại hội trường của Quốc hội.
Phiên thảo luận toàn thể tại hội trường của Quốc hội.

Cho ý kiến vào việc sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh và giảm Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh, đại biểu Trần Văn Mão, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị giữ nguyên như luật hiện hành. 

Đại biểu Trần Văn Mão, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên họp.

"Tôi đề nghị giữ nguyên như luật hiện hành theo phương án 1 nhằm đảm bảo định hướng chung là ngày càng tăng số lượng đại biểu chuyên trách và nâng cao chất lượng hoatjj động của cơ quan dân cử để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đã được quy định trong hiến pháp và các văn bản pháp luậy. Mặt kkkhacs Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có 2 Phó Chủ tịch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả cho HĐNND và là tình chất cơ quan  Nhà nước quyền lực của địa phương Quy định này không làm tăng biên chế của địa phương vì thực chất nâng từ chức danh Ủy viên thường trực trước đây của HĐND theo quy địn của Luật HĐND và UBND năm 2003" - Đại biểu Trần Văn Mão - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề xuất.

Đại biểu Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên họp.
Đại biểu Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên họp.


Trong phiên làm việc chiều, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước, ý kiến đại biểu cho rằng: Đối tượng kiểm toán theo Dự thảo luật là rất rộng, cần thu hẹp lại và đề nghị làm rõ thêm, thế nào là “cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán”.  Một số ý kiến tán thành việc bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp, song băn khoăn vì như thế phải thành lập thêm tổ chức bộ máy, chưa phù hợp với Nghị quyết Trung ương. Quốc hội cũng cho ý kiến về bổ sung quy định để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm