TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

HĐND tỉnh thông qua số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách

15:24, 12/12/2019
Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản. Đồng thời quy định cụ thể, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác do giảm chức danh khi thực hiện Nghị quyết này. Các đối tượng áp dụng bao gồm: Người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn; Người hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản; Phó công an xã, Công an viên thường trực ở những xã chưa bố trí công an chính quy; Thôn đội trưởng; Công an viên; Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố; Tổ viên tổ bảo vệ dân phố; y tế xóm, bản và người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu HĐND tỉnh đã dành khá nhiều thời gian thảo luận về Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn, khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại biểu Đinh Thị An Phong – Nghi Lộc đề nghị nâng mức phụ cấp cho chức danh trưởng ban công tác mặt trận.

Đại biểu Đinh Thị An Phong – Nghi Lộc đề nghị nâng mức phụ cấp cho chức danh trưởng ban công tác mặt trận nhóm 1 là xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo từ 1,4 lên 1,5, nhóm 2 là các xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở xuống từ 0.85 nâng lên 1.0. Đại biểu An Phong lý giải sau khi sáp nhập xóm 3 chức danh gồm bí thư, xóm trưởng và trưởng ban công tác mặt trận hầu như không kiêm nhiệm. Trên thực tế, chức năng, nhiệm vụ trưởng ban công tác MTTQ rất quan trọng trong khi địa bàn rộng, dân cư đông, vì vậy đề nghị HĐND tỉnh cân nhắc mức phụ cấp cho chức danh này. 

Ông Tô Văn Thu - ĐB Quỳ Hợp nêu ý kiến.

Ông Tô Văn Thu - ĐB Quỳ Hợp nêu: tại Điều 6 mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, khối, bản, nếu kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 75% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm thì mâu thuẫn tiêu đề. Vì vậy, đề nghị điều chỉnh thành mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh không chuyên trách xã, phường, thị trấn, xóm, khối bản.

ĐB Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh nêu ý kiến tại kỳ họp.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh băn khoăn tại Điều 3 Khoản 2 khi mức phụ cấp được đề xuất ở nhóm các khối, xóm, bản có từ 350 hộ dân trở lên ở chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận chênh lệch so với chức danh Bí thư chi bộ và Trưởng xóm, bản là hơn 0,82% và ở các khối, xóm, bản còn lại thì mức chênh lệnh chỉ 0,77%.  ĐB Sinh cũng đồng tình mức hỗ trợ mà UBND tỉnh đã cân nhắc khi đã lấy ý kiến. Đối với các xóm, bản thuộc nhóm 2 dưới 350 hộ gia đình trở xuống, không nên điều chỉnh giảm mức hỗ trợ cho chức danh bí thư, xóm trưởng xuống vì không phù hợp thực tiễn.

ĐB Thái Thị An Chung  - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nêu ý kiến tại phiên họp.

Cũng liên quan đến mức hỗ trợ phụ cấp cho 3 chức danh tại các xóm, bản, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thị An Chung giải trình: qua thẩm tra nếu để mức phụ cấp như nhau là không phù hợp, mặc dù vị trí bí thư hay mặt trận đều quan trọng. Tuy nhiên, phải căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn tại cơ sở thì vị trí bí thư rất quan trọng. Bên cạnh đó, Thông tư 14 quy định rất rõ về chức năng của khối trưởng. Như vậy từ thực tiễn nếu quy định đồng đều mức phụ cấp là không phù hợp do đó  ĐB An Chung đề nghị chức danh bí thư, xóm trưởng phải cao hơn trưởng ban mặt trận.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý khẳng định chênh lệch giữa 3 nhóm chức danh do Quy định của CP về mức phụ cấp các chức danh.

Giải trình ý kiến của đại biểu Đinh Thị An Phong, Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý cho biết thêm: Mức phụ cấp 3 chức danh: Bí thư chi bộ, trưởng xóm,Trưởng ban mặt trận đã được quy định rất rõ theo Nghị định 34. Cơ quan soạn thảo từ khi xây dựng dự thảo đến khi trình hội đồng đã đưa ra 5 phương án khác nhau. Sau khi xin ý kiến các cấp và khảo sát thực tế mới đưa ra dự thảo cuối cùng để trình HĐND tỉnh. Chênh lệch giữa 3 nhóm chức danh do Quy định của Chính phủ về mức phụ cấp các chức danh. Vì vậy, nếu điều chỉnh sẽ ảnh hưởng đến chủ trương chung. Giám đốc sở Nội vụ cũng khẳng định mức phụ cấp này không thấp hơn mức phụ cấp đã quy định trước đó.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại phiên họp.

Liên quan nội dung phụ cấp và mức hỗ trợ cho đội ngũ xóm khối bản, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các đại biểu phải thảo luận kỹ tạo sự thống nhất trong HĐND. Về mức phụ cấp đối với 3 chức danh bí thư, xóm trưởng, trưởng ban mặt trận phải thực hiện đúng quy định. Theo đó, chức danh trưởng ban mặt trận cũng đã được lên nhóm được phụ cấp hàng tháng. Đối với các xóm thuộc nhóm 1, mức hỗ trợ không vượt quá 3,0, vì vậy mức tăng đối với cả 3 chức danh bí thư và xóm trưởng và trưởng ban Mặt trận là hợp lý. Nghị định 34 của Chính phủ đã quy định rất rõ các chức danh này không được vượt quá 3,0, vì vậy phải căn cứ vào điều kiện và ngân sách địa phương UBND trình để phân chia phù hợp. Từ thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị HĐND nên cân nhắc kỹ khi đưa ra các phương án.

Đối với chế độ hỗ trợ cho các chức danh đoàn thể như bí thư chi đoàn, chi hội trưởng các chi hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi, theo Nghị định 34 của Chính phủ thì không có cơ sở để thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng mức tăng như thế là hợp lí: tăng từ 0,3 lên 1,1 thuộc nhóm 1 và từ 0,3 tăng 0,9 thuộc nhóm 2. Như vậy, Nghị định 34 đã tạo điều kiện tốt, mức tăng đáng kể đối với các chức danh, trong đó có trưởng ban mặt  trận.

Giám đốc sở Tư pháp Hoàng Quốc Hào giải trình tại kỳ họp.

Giải trình thêm về vấn đề này, ông Hoàng Quốc Hào - Giám đốc sở Tư pháp lý giải nếu cào bằng mức hỗ trợ của 3 chức danh này là không phù hợp. Căn cứ vào tình thực tiễn của địa phương, điều chỉnh khung đó cũng đã hợp lí, vì vậy về phía cơ quan thẩm định đề xuất nên giữ mức trình hội đồng.

Làm rõ hơn về đề xuất của các đại biểu, ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc sở Tài chính so sánh Nghị quyết 117 và Nghị quyết 151 với Nghị quyết 34 thì hiện nay đã có những chênh lệch đáng kể. Theo NQ34 các chức danh được hưởng cao hơn so với các NQ trước đây. Ý kiến các đại biểu cho rằng nếu đưa mức hỗ trợ trưởng ban mặt trận ở nhóm 1 đưa lên 1,5 là quá khung và không phù hợp. Mặc dù chênh lệch so với các chức danh bí thư, xóm trưởng, tuy nhiên mức hỗ trợ cho chức danh trưởng ban MT cũng đã được nâng lên so với trước. Nếu tăng mức hỗ trợ lên 0,9 sẽ phải tăng kinh phí hỗ trợ từ 2-2,1 tỷ/năm.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn, khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sau khi thảo luận và cân nhắc kỹ, HĐND tỉnh đã thống nhất điều chỉnh cơ cấu mức phụ cấp của 3 chức danh bí thư, xóm trưởng, trưởng ban Mặt trận thuộc nhóm 1 bao gồm các xóm, bản trên 350 hộ thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo có mức phụ cấp cho 3 chức danh (so với mức lương cơ sở): bí thư chi bộ là 1,75; trưởng xóm, bản 1,75; trưởng ban công tác mặt trận là 1,5.

Đối với xóm, bản trên 350 hộ xóm, bản mức hỗ trợ lần lượt cho 3 chức danh là: 1,7; 1,7 và 1,4. 

Đối với nhóm 2 gồm các xóm, bản dưới 350 hộ, mức hỗ trợ lần lượt là 1,1; 1,1 và 0,8.

CHI TIẾT SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH VÀ MỨC PHỤ CẤP THEO NGHỊ QUYẾT  

I. Số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

1, Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn:

- Xã, phường, thị trấn loại 1 tối đa 12 người;  

- Xã, phường, thị trấn loại 2 tối đa 11 người;

- Xã, phường, thị trấn loại 3 tối đa 10 người.

2, Chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn gồm các chức danh: Chỉ huy phó Quân sự; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Trưởng ban Bảo vệ dân phố, Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường).

II. Mức phụ cấp cho các chức danh ở cấp xã, xóm:
1. Mức phụ cấp của mỗi chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (hệ số phụ cấp so với mức lương cơ sở):

- Chức danh: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng; Chỉ huy phó Quân sự; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Phó Công an xã (ở những xã chưa bố trí Công an chính quy)  được hưởng các mức: 1,4 (xã loại 1); 1,3% (xã loại 2); 1,2 (xã loại 3)

- Chức danh: Trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường); Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Công an viên thường trực (ở những xã chưa bố trí Công an chính quy) được hưởng: 1,25 (xã loại 1); 1,2 (xã loại 2); 1,1 (xã loại 3)

- Chức danh Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường được hưởng 1,0 (xã loại 1); 0,9 (xã loại 2); 0,8 (xã loại 3)

2. Mức phụ cấp của mỗi chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản:

- Xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo có mức phụ cấp cho 3 chức danh: bí thư chi bộ là 1,75; trưởng xóm, bản 1,75; trưởng ban công tác mặt trận là 1,5 so với mức lương cơ sở.

- Xóm, khối, bản có từ 350 hộ trở lên: bí thư chi bộ là 1,7; trưởng khối, bản là 1,7; trưởng ban công tác mặt trận là 1,4 so với mức lương cơ sở

- Xóm, khối, bản còn lại: bí thư chi bộ là 1,1; trưởng, khối, xóm, bản là 1,1 và trưởng ban công tác mặt trận là 0,8% so với mức lương cơ sở.

3. Mức phụ cấp đối với Thôn đội trưởng; Công an viên

- Chức danh công an viên thuộc xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được hưởng 0,9 và các khối, xóm, bản còn lại là 0,8 mức lương cơ sở.

- Chức danh Thôn đội trưởng thuộc xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được hưởng 0,65 và các khối, xóm, bản còn lại hưởng 0,6% mức lương cơ sở.

4. Mức phụ cấp đối với Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố; Tổ viên tổ bảo vệ dân phố:

- Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố: 0,6 mức lương cơ sở;

- Tổ viên tổ bảo vệ dân phố: 0,35 mức lương cơ sở.

5. Mức phụ cấp đối với y tế xóm, bản:

- Y tế xóm, bản tại các xã khó khăn (theo quy định của nhà nước): 0,55 mức lương cơ sở;

- Y tế xóm, bản ở các xã còn lại: 0,35 mức lương cơ sở.

6. Mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, khối, bản

Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, khối, bản nếu kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 75% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mỗi người được giữ tối đa 02 chức danh (kể cả chức danh kiêm nhiệm).

7, Mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản

Ngoài nguồn kinh phí từ đoàn phí, hội phí của các đoàn thể và các nguồn quỹ khác (nếu có), ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm để chi trả tiền bồi dưỡng đối với những người tham gia trực tiếp công việc của xóm, khối, bản như sau:

- Xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo: 25.000.000 đồng/năm;

- Các xóm, khối, bản còn lại: 23.000.000 đồng/năm.

(Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản).

8. Hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác do giảm chức danh khi thực hiện Nghị quyết này

- Các chức danh người hoạt động không chuyên trách quy định tại Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An nghỉ việc do giảm chức danh quy định tại Nghị quyết này ngoài chế độ, chính sách được hưởng theo quy định của pháp luật hiện hành, được hỗ trợ mỗi năm công tác bằng 01 tháng phụ cấp hiện hưởng (hỗ trợ tối đa không quá 15 tháng và thời gian công tác để tính hỗ trợ là thời gian liên tục, không ngắt quãng).

- Những người không tiếp tục bố trí công tác đã được hưởng chính sách tại Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 11/11/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021 thì không được hưởng chính sách tại Nghị quyết này.

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm