Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Giám đốc Sở Nội vụ: Khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã

14:06, 11/12/2019
Sở Nội vụ tham mưu khoán mức tiền bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở khối, xóm, bản ở nhóm 1 là 25 triệu/năm, nhóm 2 là 23 triệu đồng/năm. Mức hỗ trợ này phù hợp với việc Chính phủ đề nghị khoán kinh phí hoạt động cho cấp xóm và sẽ tiến tới khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã.

Tham gia thảo luận tại hội trường sáng 11/12, nhiều ý kiến đại biểu bày tỏ những băn khoăn, trăn trở liên quan đến dự thảo Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn, khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An được trình xem xét, thông qua tại kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Liên quan đến chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở cấp xóm, ông Trần Văn Hường - Đại biểu Nam Đàn bày tỏ băn khoăn về mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn, khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo nghị quyết đưa ra mức khoán: xóm, bản có từ 350 hộ trở lên; xóm bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán 25 triệu đồng/năm; các xóm, khối, bản còn lại được khoán 23 triệu đồng/năm.

Ông Trần Văn Hường - Đại biểu Nam Đàn

Theo đại biểu Hường có những đồng chí kiêm nhiệm nhiều chức danh nhưng không biết được hưởng như thế nào làm giảm nhiệt huyết, trách nhiệm của người cán bộ. Trước đây có phụ cấp cụ thể cho các chức danh thì bây giờ cũng cần có quy định cụ thể.

Cùng chung quan điểm, bà Cao Thị Thúy - Đại biểu huyện Diễn Châu cho rằng cần quy định mức phụ cấp cho cán bộ sau sát nhập theo từng giai đoạn cho phù hợp.

Đại biểu Đinh Thị An Phong cũng bày tỏ sự băn khoăn về việc ổn định sau sáp nhập xóm. Qua thực tế tại cơ sở, đại biểu Phong nhận thấy nhiều bất cập, trong đó mức phụ cấp các chức danh còn thấp so với công việc thực tế; Mức khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động của các đoàn thể xóm, bản còn thấp.

Đại biểu Đinh Thị An Phong (Nghi Lộc)

Về việc quy định chức danh chưa có hướng dẫn cụ thể, đại biểu Phong đặt câu hỏi: Tại các kỳ đại hội của các tổ chức đoàn thể sắp tới có được bầu các chức danh như trước đây hay không?

Giải trình các ý kiến liên quan đến dự thảo Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn, khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh, ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, theo Nghị định 34, khoán số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (xã loại 1 là 12 người, xã loại 2 là 11 và xã loại 3 là 10 người). Căn cứ vào đó, Sở Nội vụ tham mưu 11 chức danh, trong đó 9 chức danh ở xã, 11 chức danh ở phường. Tuy nhiên trên thực tế ở các địa phương, một số phường loại 3 chỉ khoán số lượng 10 người, như vậy sẽ có 1 chức danh không bố trí được người hoạt động không chuyên trách. Sở đã tham vấn và xin ý kiến, trường hợp này có thể phải bố trí kiêm nhiệm, hoặc không bố trí chức danh Chủ tịch hội nông dân ở phường có mức độ đô thị hóa cao. Riêng ở nơi 11 chức danh mà được bố trí 12 người, một số chức danh như Phó chủ tịch Mặt trận có thể bố trí thêm 1 người.

Giám đốc Sở Nội vụ giải trình tại phiên thảo luận tại hội trường sáng 11/12.
Giám đốc Sở Nội vụ giải trình tại phiên thảo luận tại hội trường sáng 11/12.

Về mức phụ cấp, ông Lê Đình Lý cho biết, theo Nghị định 34 hiện hành quy định khoán mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã và xóm, bản. Theo đó, nhóm 1 gồm xóm, bản có từ 350 hộ trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán phụ cấp 5,0; nhóm 2 là các xóm, bản còn lại mức khoán 3,0. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tham mưu nhóm 1 bí thư, xóm trưởng hưởng hệ số phụ cấp 1,7, trưởng ban công tác mặt trận 1,4. Nhóm 2, bí thư, xóm trưởng hưởng hệ số phụ cấp 1,1, trưởng ban công tác mặt trận 0,85.

Để có được những con số này, ngành Nội vụ đã lấy ý kiến nhiều sở, ban, ngành liên quan, trao đổi kỹ càng, xây dựng nhiều phương án nhưng đây là phương án được đánh giá là tối ưu. Mức chênh lệch giữa 2 nhóm được người đứng đầu Sở Nội vụ lý giải nhằm khuyến khích sáp nhập, phù hợp với mục tiêu của Chính phủ và các quy định liên quan.

Liên quan đến quy định mức bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia công việc ở khối, xóm, bản, theo quy định trước đây, ngoài các chức danh bán chuyên trách như bí thư chi bộ, xóm trưởng, một số chức danh được hưởng chế độ hỗ trợ của HĐND tỉnh, gắn với từng chức danh. Hiện tại, theo Nghị định 34, ngoài các chức danh được hưởng phụ cấp, các chức danh khác chỉ được hưởng mức bồi dưỡng, trên cơ sở phát sinh công việc. Tiền bồi dưỡng chi cho con người, khi phát sinh công việc.

Thực hiện Nghị định này, trên cơ sở hệ số hỗ trợ theo Nghị quyết 151 hiện nay, ở nhóm 1 là 24 triệu đồng, nhóm 2 là 22 triệu đồng, Sở Nội vụ tham mưu khoán mức tiền bồi dưỡng cho các chức danh này, ở nhóm 1 là 25 triệu/năm, nhóm 2 là 23 triệu đồng/năm. Mức hỗ trợ này phù hợp với việc Chính phủ đề nghị khoán kinh phí hoạt động cho cấp xóm và sẽ tiến tới khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã. Sắp tới, UBND tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể về mức chi đối với mức khoán tiền bồi dưỡng này. Đây là chế độ chính sách riêng của tỉnh Nghệ An.

 

 

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Đức - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm