Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết sáp nhập, đổi tên xóm, khối bản ở 7 địa phương

12:26, 12/12/2019
Sáng 12/12, tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thông qua Nghị quyết sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết số 08 ngày 12/7/2019; Nghị quyết số 16 ngày 25/9/2019 về việc sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc 18/21 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Sau khi sáp nhập, tỉnh Nghệ An còn 3.895 xóm, giảm được 1.991 xóm. Đến nay, có thêm 3 đơn vị hoàn thành đề án sắp nhập xóm gồm các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương và bổ sung việc sắp nhật một số xóm tại huyện Diễn Châu, thị xã Thái Hòa.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII.

Theo phương án sáp nhập, 5 huyện, thị thực hiện sáp nhập tổng 179 xóm, thành lập 87 xóm mới, giảm 92 xóm. Cụ thể:

- Huyện Kỳ Sơn trước sáp nhập 193 xóm, thực hiện sáp nhập 4 xóm; sau sáp nhập còn 191 xóm, giảm 2 xóm.

- Huyện Quỳ Hợp có 286 xóm, thực hiện sáp nhập 138 xóm. Sau sáp nhập, huyện Quỳ Hợp còn 214 xóm, giảm 72 xóm.

- Huyện Tương Dương có 154 xóm, thực hiện sáp nhập 16 xóm. Sau sáp nhập, huyện Tương Dương còn 146 xóm, giảm 8 xóm.

- Huyện Diễn Châu có 292 xóm, thực hiện sáp nhập bổ sung 10 xóm. Sau sáp nhập, huyện Diễn Châu còn 288 xóm, giảm 4 xóm.

- Thị xã Thái Hòa có 77 xóm, thực hiện sáp nhập bổ sung 11 xóm. Sau sáp nhập huyện Diễn Châu còn 71 xóm, giảm 6 xóm.

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết sáp nhập, đổi tên xóm, khối bản ở 7 địa phương

Trong quá trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập các xóm, để phù hợp với tên gọi các xóm ở địa phương và kiến nghị của cử tri, có 3 huyện, thành thị đề nghị đổi tên gồm: Hưng Nguyên (2 xóm); Nghĩa Đàn (1 xóm); Thái Hòa (4 xóm).

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương và bổ sung việc sắp nhật một số xóm tại huyện Diễn Châu, thị xã Thái Hòa.

Việc sắp xếp, sắp nhập lại các xóm là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của từng địa phương nhằm tinh gọn lại bộ máy, giảm số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tiết kiệm chi cho ngân sách địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý đối với cộng đồng dân cư của chính quyền cấp xã.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương và bổ sung việc sắp nhật một số xóm tại huyện Diễn Châu, thị xã Thái Hòa.

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm