Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm triển khai sau kỳ họp thứ 12

12:28, 12/12/2019
Sáng 12/12, phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu các nhiệm vụ trọng tâm các ngành, các cấp tập trung triển khai sau kỳ họp.
Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019 và thống nhất: Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều tiến bộ và đạt kết quả khá toàn diện: Kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách ước đạt 15.500 tỷ đồng, vượt 14,8% dự toán. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp vẫn duy trì độ tăng trưởng, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, dự kiến lũy kế đến cuối năm toàn tỉnh có 258 xã, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn. Hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ tiếp tục có những chuyển biến tích cực; thu hút đầu tư, triển khai các chương trình dự án đạt nhiều kết quả. Văn hóa - xã hội tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn 4%. Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Cải cách hành chính được chú trọng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo Quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập như: Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng vẫn còn chậm. Nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội còn cao. Nhiều dự án triển khai chưa đảm bảo tiến độ. Công tác kiểm tra, thu hồi dự án không có khả năng triển khai chưa quyết liệt. Công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động còn bất cập. Cơ sở vật chất nhiều trường học, nhất là bậc học mầm non và vùng miền núi còn thiếu thốn. Một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết; vi phạm trong quản lý đất đai và xây dựng ở đô thị vẫn xảy ra nhưng việc chấn chỉnh và xử lý chưa quyết liệt; Tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tình trạng người lao động cư trú và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài, tình trạng trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại, bị đuối nước vẫn diễn ra ở nhiều địa phương,...

Kỳ họp cũng đã tiến hành phiên chất vấn về tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tình trạng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn tỉnh nhằm thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động, tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Trên cơ sở các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, HĐND tỉnh thảo luận, xem xét và thông qua 22 nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ năm 2020, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng các tổ chức trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020 với sự thống nhất cao. Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng thời sẽ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị rất quan trọng như: tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,... Do vậy, cần có sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thành cao nhất kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đã nêu các nhiệm vụ trọng tâm các ngành, các cấp tập trung triển khai sau kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp.
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp.

Một là, UBND tỉnh tổ chức triển khai kịp thời, tích cực các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. Tập trung đánh giá, rà soát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 26 và Thông báo 55 của Bộ Chính trị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045; Tập trung rà soát để sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách gắn với xây dựng Kế hoạch 5 năm 2021-2025; Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; Tăng cường công tác đối ngoại, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, thực hiện quyết liệt việc thu hồi các dự án không triển khai hoặc chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực và bức xúc trong Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; Thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các vùng miền núi gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục; Chăm lo nguồn nhân lực.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng triển khai các Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, nhất là Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật đầu tư công, Bộ luật lao động.

Hai là, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục rà soát và thực hiện tốt những nhiệm vụ trong Nghị quyết về định hướng hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII và Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; chuẩn bị một bước cho công tác đánh giá và tổng kết nhiệm kỳ tiến tới bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới; Thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình đảm bảo chất lượng, thiết thực; chú trọng theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND và kiến nghị sau giám sát, chất vấn; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, HĐND cấp huyện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh trong năm 2020.

Ba là, sau kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tiếp tục tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến tuyên truyền Nghị quyết của Hội đồng, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân để kịp thời kiến nghị, phản ánh với HĐND, UBND phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa vai trò của người đại biểu nhân dân; Tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân; Gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớn Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và Nghị quyết HĐND tỉnh.

Trước mắt, các ngành, các cấp thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ còn lại, đánh giá tổng kết năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020, tăng cường chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đồng thời chuẩn bị tổ chức cho Nhân dân mừng Đảng, mừng Xuân đón Tết nguyên đán Canh Tý vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm