Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội

11:47, 07/03/2021
Hỏi: Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào?
 

Trả lời:

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.

 

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm