Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đánh giá và phát triển năng lực hoạt động Hội Chữ thập đỏ cơ sở

18:21, 18/09/2019
 Trong hai ngày 18-19/9, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiến hành đánh giá năng lực tổ chức Hội Chữ thập đỏ cơ sở (BO CA) tại Nghệ An. 

Tham dự Hội nghị có đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện báo cáo viên, đánh giá độc lập đến từ Hà Nội, Quảng Trị, lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo, cán bộ 4 huyện trọng điểm Tương Dương, Quế Phong, Nam Đàn, Nghi Lộc và đại diện cán bộ lãnh đạo xã và Chữ thập đỏ xã Nghi Thiết (Nghi Lộc), Nam Cường (Nam Đàn), đại diện tình nguyện viên.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua hội nghị, cán bộ hội được tập trung đánh giá đúng năng lực tổ chức của Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, huyện và cơ sở và tìm hiểu cách thức Hội đang hoạt động; Xác định các ưu tiên trong chiến lược phát triển; Tự đánh giá năng lực hiện tại và lĩnh vực cần cải thiện bằng công cụ Bo CA; Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 - 2020 và kế hoạch toàn nhiệm kỳ, nhằm tăng cường và duy trì bền vững năng lực hoạt động, khả năng chống chịu của cộng đồng, hướng đến mạng lưới hội viên và tình nguyện viên hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng.

BOCA là một bộ công cụ tự đánh giá được xây dựng cho cấp Hội cơ sở để xác định và đánh giá điểm mạnh, giới hạn và thách thức trong nhiều khía cạnh liên quan đến năng lực tổ chức. Bộ công cụ tập trung vào đánh giá năng lực, cơ cấu tổ chức và các điều kiện cơ bản được coi là cốt lõi mà một Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở cần để có thể hoạt động tốt.

Kim Oanh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm