Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đổi mới, phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh

20:46, 01/07/2019
Chiều 1/7, tại trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức tổng kết công tác giao ước thi đua năm học 2018-2019.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm học vừa qua, Khối các trường Đại học, Cao đẳng đã xây dựng lịch hoạt động và thực hiện việc đăng ký, tổ chức ký giao ước, kiểm tra, đánh giá, bình xét thi đua một cách chặt chẽ và mang lại hiệu quả trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhan lực cho tỉnh và cả nước.

Trong công tác tuyển sinh, đào tạo đảm bảo công bằng, đúng quy chế tuyển sinh, nhiều trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu đề ra, nhất là các trường nghề.  Hoạt động hợp tác quốc tế được các trường đẩy mạnh và xem là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, nhằm mở ra cơ hội và triển vọng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên.

Trong năm học 2019 - 2020, các trường trong khối thi đua tiếp thực thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Phát huy mạnh mẽ vài trò của các tổ chức đoàn thể, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường nhất là hoạt động nghiên cứu khoa học; Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

Thanh Hà - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm