TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện các mục tiêu KT-XH 6 tháng cuối năm

09:21, 10/07/2019
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, kiên định, kiên trì thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII.

6 tháng đầu năm 2019 đạt được kết quả khá toàn diện: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; thương mại, du lịch tiếp tục phát triển; thu ngân sách vượt tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ; xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực; công tác giảm nghèo được sự quan tâm của cả chính quyền và cộng đồng. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao; các lĩnh vực văn hóa tiếp tục phát triển, công tác lễ hội được quản lý tốt hơn các năm trước. Quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại được mở rộng.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2019 đạt 7,09%, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,92%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,8% (riêng công nghiệp tăng 9,07%); khu vực dịch vụ tăng 7,48%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,56% so cùng kỳ năm 2018.

Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An có công suất khoảng 60 ngàn tấn tôn thành phẩm mỗi tháng, trong đó 1/3 sản lượng dành cho xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An có công suất khoảng 60 ngàn tấn tôn thành phẩm mỗi tháng, trong đó 1/3 sản lượng dành cho xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (Chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 60 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 6.683,56 tỷ đồng; điều chỉnh 03 lượt dự án với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng 325,44 tỷ đồng; như vậy, năm nay tăng 13,2% về số lượng dự án và tăng 4,23% về tổng mức đầu tư so với cùng kỳ năm 2018. UBND tỉnh đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, đã thành lập mới 922 doanh nghiệp, bằng 95,25% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký 7.480 tỷ đồng, tăng 27,15% so với cùng kỳ năm 2018; có 364 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 40,54% so với cùng kỳ.  Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6 tháng đầu năm ước đạt 33.585 tỷ đồng, đạt 45,39% kế hoạch, tăng 12,29% so với cùng kỳ năm 2018. 

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu ước thực hiện 7.180 tỷ đồng, đạt 53,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Thu nội địa 6.330 tỷ đồng, đạt 53,7% dự toán và tăng 19,8% so với cùng kỳ (loại trừ thu tiền sử dụng đất thì thu nội địa ước đạt 4.861 tỷ đồng, đạt 51,7% dự toán và tăng 18,5% cùng kỳ năm 2018); Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 850 tỷ đồng, đạt 50% dự toán và bằng 103,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo điều hành chi ngân sách đúng quy định, tiết kiệm, đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên cũng như đột xuất. Chi ngân sách địa phương 6 tháng ước thực hiện 12.216,7 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 19.165 lao động (đạt 51% so với kế hoạch đề ra; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, các chế độ hỗ trợ đối với người nghèo; tích cực triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018: số hộ nghèo là 51.949, tỷ lệ 5,54%; số hộ cận nghèo là 81.669, tỷ lệ 8,72 %.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt các Đề án chia tách, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thành, thị, các sở, ngành theo kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo UBND cấp huyện xây dựng Đề án sáp nhập thôn, xóm, bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo lộ trình.

UBDN tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm “Năm Cải cách hành chính” 2019. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tăng 2 bậc, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) tăng 2 bậc, xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 40 bậc, xếp vị trí 4/63 tỉnh, thành phố. UBND tỉnh cũng tích cực chuẩn bị để thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Cải cách hành chính để phát triển kinh tế.
Cải cách hành chính để phát triển kinh tế.

UBND tỉnh kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh. Công tác đối ngoại của tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả và có nhiều khởi sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả tích cực, UBND tỉnh cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2019 tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 (7,39%) và thấp hơn so với kịch bản tăng trưởng; số lượng, vốn đăng ký đầu tư của dự án thu hút đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2019 tuy có tăng so với cùng kỳ năm 2018 tuy nhiên vẫn còn thấp, chủ yếu là các dự án có quy mô nhỏ, chưa có dự án lớn mang tính động lực, thúc đẩy phát triển.

Hoạt động doanh nghiệp đang còn khó khăn; Công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường còn một số bất cập; Các hoạt động của “Năm cải cách hành chính” chưa thực sự nổi bật; Vấn đề di dịch cư tự do, buôn bán bào thai,... tại địa bàn vùng miền Tây tuy không nhiều nhưng vẫn còn xảy ra.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh: Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, kiên định, kiên trì thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, UBND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Thực hiện hiệu quả 119 nhiệm vụ, giải pháp đã ban hành tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 gắn với kịch bản tăng trưởng; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019;

Tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành, lĩnh vực; Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; Huy động nguồn lực đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự giao thông, xây dựng, trật tự đô thị; Điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa – xã hội tương ứng với phát triển kinh tế; Quản lý tốt tài nguyên môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy; Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư; thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí’; Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm