Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

  Hưng Nguyên triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp

15:45, 19/11/2019
Sáng ngày 19/11, Hưng Nguyên quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35.
Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35.

Chỉ thị 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp nhấn mạnh 6 yêu cầu, 6 nội dung trong quá trình chuẩn bị và tổ chức tại đại hội trong đó về công tác chuẩn bị nhân sự phải kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết.

Ông Nguyễn Hào- Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Hưng Nguyên quán triệt một số nội dung của Chỉ thị 35 và Hướng dẫn số 28 về công tác nhân sự của Huyện ủy Hưng Nguyên.

Để cụ thể hóa Chị thị số 35, Huyện ủy Hưng Nguyên đã ban hành Hướng dẫn số 28 về công tác nhân sự, Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở,  trong đó quy định về một số nội dung để Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành trước tháng 6/2020. Quy định rõ công tác chuẩn bị nhân sự về độ tuổi cấp ủy viên, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với những đồng chí lần đầu tham gia phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên. Cơ cấu cấp ủy viên phấn đấu nữ từ 15 % trở lên, cán bộ trẻ 10 % trở lên. Số lượng cấp ủy viên các Đảng bộ có đông đảng viên và các đảng bộ mới sáp nhập số cấp ủy viên được bầu không quá 15 đồng chí, ủy viên Ban Thường vụ không quá 5 đồng chí. Đối với những Đảng bộ còn lại cấp ủy viên được bầu không quá 9 đồng chí, ủy viên Ban thường 3 đồng chí. Các xã sáp nhập ở những nơi chưa hoàn thành bố trí, sắp xếp cán bộ thì có thể bố trí số cấp ủy tăng thêm.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Quốc Việt phát biểu tại Hội nghị.

  Dịp này huyện ủy Hưng Nguyên còn hướng dẫn một số nội dung về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

 Kiều Hoa

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm