Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024

10:19, 21/11/2019
Sáng nay (21/11), tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX ( Nhiệm kỳ 2019 – 2024). Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ trì. 
 Chủ tịch UMTW MTTQVN Trần Thanh Mẫn khai mạc hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng cường đoàn kết, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân;

Ban thường trực UB TW MTTQ VN Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai NQ ĐH IX MTTQVN.

Bên cạnh đó, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường củng cổ tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 MTTQ VN tỉnh triển khai một số nhiệm vụ tại HN trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai nghị quyết ĐH mặt trận VN lần thứ IX.

Trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội ở cấp mình đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ. 
                           
 

Huy Cung – Quốc Toàn 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm