Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đánh giá 10 năm thực hiện quyết định 185 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

17:26, 17/12/2019
Chiều nay (17/12), Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc  đánh giá 10 năm thực hiện Quyết định 185 của Ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Trường Giang- Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương.

 Quyết định 185 của Ban bí thư sau 10 năm thực hiện đã tạo chuyển biến tich cực trong cơ cấu tổ chức và chất lượng hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Hầu hết ban, bộ ngành trung ương có liên quan đã thực hiện tốt việc hướng dẫn, chỉ đạo những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn. Cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết định 185. Hoạt động của trung tâm, tiêu chuẩn về cán bộ, giảng viên ở các trung tâm chính trị được quy định rõ ràng hơn, bộ máy được sắp xếp tinh gọn. Các trung tâm đã có nhiều nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở. Hội nghị cũng đã đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện trong giai đoạn hiện nay.

Tại điểm cầu Nghệ An.

Cũng trong hội nghị chiều nay, ban tuyên giáo trung ương đã quán triệt, triển khai thực hiện quy định 208 và kết luận số 66 của Ban bí thư với nhiều điểm mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.  

 

Bùi Thọ - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm