Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân vùng đặc thù thông qua các chương trình, dự án

16:33, 16/12/2019
Tập trung nguồn lực, triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, giúp người dân vùng đặc thù có cuộc sống ổn định..là những kiến nghị, đề xuất cũng là mục tiêu thực hiện được nêu lên tại hội nghị tổng kết công tác dân tộc, tôn giáo năm 2019 do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức vào chiều nay (16/12)
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có 6 kiến nghị, đề xuất lên Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác dân dộc, tôn giáo trong năm 2020, đó là cần có một chính sách hợp lý, sát thực tế trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa, sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân ở khu vực đặc thù.

Các đồng chí chủ trì.
Các đồng chí chủ trì.

Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương miền núi, vùng giáo bằng việc hỗ trợ người dân thông qua những chương trình, dự án. Bên cạnh đó, Tỉnh cần có thêm cơ chế đặc thù cho người dân khu vực này, như mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm, xuất khẩu lao động.

Các đại biểu nêu kiến nghị, đề xuất lên Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác dân dộc, tôn giáo trong năm 2020.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ tỉnh còn đề nghị Tỉnh tiếp tục có chính sách ưu tiên hợp lý trong tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí con em vùng dân tộc thiểu số, vùng giáo trong các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp cơ sở.
                                                               
 

  Nguyễn Nam - Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm