Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đánh giá lại hạ tầng thương mại vùng biên giới tránh đầu tư dàn trải

14:55, 26/11/2019
Sáng nay (26/11), dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về các nội  dung liên quan đến ngành công thương. 
Toàn cảnh buổi họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo , năm 2019, kim ngạch xuất khẩu đạt  1,1 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2018; tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và điều chỉnh cho 98 dự án, với tổng vốn  đăng ký trên 10 nghìn 8 trăm tỷ đồng. Ban chỉ đạo cũng đã đổi mới nhiều hoạt động để hội nhập kinh tế của tỉnh ngày càng sâu rộng; tham mưu nhiều chính sách thực hiện trên địa bàn đúng với quy định tổ chức Thương mại thế giới cũng như cam kết của Việt Nam…

Đại diện lãnh đạo sở Công thương báo cáo tại cuộc họp.
Đại diện lãnh đạo sở Công thương báo cáo tại cuộc họp.

Đánh giá về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh, các thành viên dự họp cho rằng hiện sự hội nhập của  tỉnh chưa tương xung với tiềm năng, kim ngạch xuất khẩu thấp thua so với nhiều tỉnh, hiện  chỉ mới bằng 1/3 so với tỉnh Thanh Hóa. Một số sản phẩm nông, công nghiệp của tỉnh chưa đủ điều kiện tham gia hội nhập theo tiêu chuẩn quốc tế….

Cho ý kiến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu trong thời tới các thành viên Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu để tỉnh tiếp tục ban hành các chính sách hội nhập kinh tế sát đúng tình hình, xu thế, tạo động lực thúc đẩy công tác hội nhập quốc tế của tỉnh. Các thành viên cần phối hợp nhịp nhàng hiệu quả trong việc tuyên truyền, thực hiện các quy định của các Tổ chức thương  mại cũng như cam kết của Việt Nam về hội nhập; nâng cao nhận thức của mỗi người dân, DN về các kiến thức kinh tế hội nhập; Kiện toàn lại BCĐ hội nhập Kinh tế quốc tế và thành lập BCĐ hội nhập quốc tế sát đúng với nhu cầu thực tiễn. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Về  dự thảo đề án phát triển thương mại biên giới  tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có tính đến năm 2030 , Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu  trên cơ sở góp ý của các sở ngành, địa phương, ngành công thương cần  xác định  phạm vi hoạt động, đánh giá thuận lợi, khó khăn của Nghệ An và cả khu vực biên giới phía Lào  cũng như thực trạng hoạt động một số chợ hiện có để chọn điểm làm hạ tầng thương mại phù hợp, tránh dàn trải, lãng phí. Trước mắt có thể tính toán đầu tư tư thêm chợ Nậm Cắn- Kỳ Sơn và khu kinh tế  Cửa khẩu Thanh Thủy. 


 

Thu Vinh – Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm