Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hưng Nguyên phấn đấu gieo cấy 4.000ha lúa chất lượng cao trong vụ xuân 2020

17:09, 12/11/2019
Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao, là mục tiêu đang được Hưng Nguyên hướng tới trong sản xuất vụ xuân 2020. Trong tổng số trên 4.500ha lúa, huyện phấn đấu đưa diện tích lúa thuần chất lượng cao đạt từ 3.500-4.000 ha.
Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân 2020 huyện Hưng Nguyên sáng 12/11.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân 2020 huyện Hưng Nguyên, tổ chức sáng 12/11, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận bàn các giải pháp thực hiện mục tiêu sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới chất lượng cao vào sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hóa. Mỗi xã xây dựng ít nhất 1 cách đồng lớn sản xuất hàng hóa, từ đó hình thành nhiều vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao với quy mô lớn.

Hưng Nguyên phấn đấu sản xuất lúa thuần chất lượng cao đạt từ 3500 - 4.000ha.
Hưng Nguyên phấn đấu sản xuất lúa thuần chất lượng cao đạt từ 3500 - 4.000ha.

Tổng diện tích gieo trồng phấn đấu đạt 6.850ha, riêng cây lúa 4.540ha, trong đó diện tích lúa thuần chất lượng cao phấn đấu đạt từ 3.500 - 4.000ha.

Bên cạnh đó, huyện dự kiến sản xuất 1.500 ha rau màu các loại; xây dựng các mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao. Đàn trâu bò duy trì trên 18.000 con, đàn gia cầm 1 triệu con, khôi phục đàn lợn phấn đấu 18.000 con./.

Thanh Tâm

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm