Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Nghệ An: Kiểm tra rèn luyện thể lực theo lứa tuổi

15:51, 28/10/2019
Ngày 28/10, Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Nghệ An tổ chức Kiểm tra rèn luyện thể lực theo lứa tuổi (cả nam và nữ) năm 2019.
Thực hành đứng lên ngồi xuống đối với quân nhân độ tuổi trên 45.

100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị tham gia. Nội dung kiểm tra gồm có các nội dung như: chạy bền 1,5 km, chạy 800m và 100m, bật xa 3 bước, co tay xà đơn, Bơi 500 m, bật 3 bước, Vòng quay trụ, ngồi xuống đứng lên, nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy....và nhảy xa đối với quân nhân nữ. Ở nội dung kiểm tra thể lực theo lứa tuổi tổ chức thực hiện “Quy tắc kiểm tra thể lực đối với nam quân nhân trên 45 tuổi”.

Co tay xà đơn.

Gập bụng đối với nam và nữ.

Thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể dục thể thao, trình độ tổ chức quản lý, phương pháp huấn luyện của đơn vị, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, rèn luyện nâng cao thể lực cho cán bộ, chiến sĩ và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Đồng thời là cơ sở để đánh giá chất lượng huấn luyện và tiêu chí khen thưởng cuối năm đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

 Hải Thượng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm