Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhân sự khóa mới: Kiên quyết sàng lọc, đề cao chữ “đức”

09:06, 17/08/2019
Xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc.

Nhằm chấn chỉnh công tác nhân sự trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa đưa ra một loạt biện pháp, trong đó nhấn mạnh việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

Lần thứ 3, vấn đề nhân sự khóa mới được đề cập cụ thể, trực diện
Lần thứ 3, vấn đề nhân sự khóa mới được đề cập cụ thể, trực diện.

Thực tiễn cho thấy, từ sau Đại hội XII đến nay, mặc dù đã có nhiều Chỉ thị, Nghị quyết xong, công tác cán bộ được đánh giá vẫn còn những bất cập, tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.

Đó là "tư duy nhiệm kỳ", "cục bộ", "thân quen", "lợi ích nhóm", mất dân chủ, thiếu gương mẫu, "nể nang, dễ dãi", "chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau" trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, thực hiện chính sách đối với cán bộ... Là tình trạng giữ mình, né tránh, ngại va chạm, không chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận. Cá biệt có nơi người đứng đầu đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không chủ động chuẩn bị người thay thế; có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, không chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền...

Đây là lần thứ 3, vấn đề nhân sự cho khóa mới được đề cập cụ thể, trực diện sau Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5 của Bộ Chính trị và những chỉ đạo của người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết với tựa đề "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Thông điệp chung nhất được đưa ra là: Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; tham vọng quyền lực, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị …

Vậy sàng lọc bằng cách nào? Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, muốn sàng lọc thì trước hết phải coi trọng chất lượng quy hoạch cấp ủy, đề cao tính khách quan-công tâm trong đánh giá cán bộ, xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc… Công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình; nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tìm cách nâng người này, hạ người kia, gây nghi ngờ, làm mất đoàn kết nội bộ… Đặc biệt, những đảng viên có vấn đề về chính trị phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu bầu vào cấp ủy

Nhằm đảm bảo chất lượng quy hoạch, Ban Bí thư đã giao Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương và cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp tiến hành rà soát, thẩm tra, thẩm định, kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc thẩm quyền; đề xuất cụ thể mức độ sử dụng, bố trí để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, Ban Bí thư cũng giao Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng ở Trung ương và các cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo quy định hiện hành; kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Những chỉ đạo sát sao, cụ thể đối với việc chuẩn bị nhân sự khóa mới rõ ràng dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn, những đúc kết "xương máu" từ sau Đại hội XII và những nhiệm kỳ trước đó để có một đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên"./.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm