Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trưởng phó, phòng cấp tỉnh cần xác định đúng chí hướng, thể hiện tính chuyên nghiệp 

12:42, 28/09/2019
Làm rõ hơn về vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Các cán bộ, đảng viên cần xác định đúng chí hướng của mình. Xác định đúng chí hướng sẽ hạn chế được bệnh hình thức, sẽ tránh được bệnh không khách quan, không minh bạch, thu vén cá nhân, nhũng nhiễu, tham ô, tiêu cực. Người cán bộ cũng cần phải thể hiện tính chuyên nghiệp của mình ở trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ và thái độ công tác.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh nhiều cách làm hay

Đánh giá vai trò của cán bộ lãnh đạo quản lý trưởng, phó các phòng ban chuyên môn tại các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII thời gian qua là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò không nhỏ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trưởng, phó phòng.

Thời gian qua, tại các cơ quan đơn vị cấp tỉnh có nhiều cách làm hay, trăn trở trước các vấn đề thực tiễn, tham mưu cấp ủy, chuyên môn tháo gỡ những khó khăn; xây dựng các mô hình, cách làm thiết thực. 
Cụ thể, Cục Thuế Nghệ An luôn tích cực và thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý thuế; tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ trực tiếp DN trên mọi lĩnh vực để lắng nghe các ý kiến và tìm giải pháp giúp DN khắc phục, vượt qua khó khăn, thách thức. Rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp thuế, đến nay đa phần doanh nghiệp đã triển khai đăng ký nộp thuế và kê khai thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử. 
Kho bạc Nhà nước triển khai diện rộng dịch vụ công trực tuyến giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả và tính công khai, minh bạch hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian đi lại cho các đơn vị, giảm chi phí hoạt động.
Sở Giao thông Vân tải đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành và thực thi nhiệm vụ; triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá trong các lĩnh vực liên quan đến người dân. Đến nay, Sở GTVT là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Nghệ An triển khai áp dụng lấy số tự động có hình ảnh tại bộ phận “Một cửa”; Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng, chống hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, công chức. Nhiều mô hình mới, cách làm hay của Sở đã được nhiều địa phương trong cả nước tìm đến nghiên cứu, học hỏi để áp dụng.
Sở Tài chính vận hành hệ thống phần mềm của ngành và hệ thống quản lý điều hành và xử lý văn bản VNTP Ioffice khép kín và nhanh chóng, hiệu quả.
Ngành Y tế có nhiều đổi mới trong quản lý và phát triển dịch vụ y tế công, tư. Từ đó đã từng bước đưa Nghệ An từng bước trở thành trung tâm y tế của vùng Bắc Trung Bộ; đã xây dựng, phát triển một số cơ sở y tế ở thành phố Vinh thành trung tâm y tế kỹ thuật cao, từng bước hiện đại hoá theo hướng chuyên sâu.
Bảo hiểm xã hội tỉnh có nhiều điểm mới với việc mở rộng triển khai thực hiện giao dịch điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hưởng các chế độ; triển khai Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính và thái độ, phong cách ứng xử của cán bộ BHXH qua Kios điện tử và trang thông tin điện tử của ngành. Năm 2018, ngành BHXH tỉnh được UBND tỉnh xếp thứ 5 trong tổng số 26 sở, ngành cấp tỉnh về xếp hạng cải cách hành chính năm 2018; là 1 trong 5 đơn vị được xếp loại xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Nghệ An.
Ngành du lịch với nhiều cách làm đổi mới sáng tạo, phát huy được tiềm năng du lịch của tỉnh nhà, vì vậy lượng khách du lịch hàng năm tăng trên 15%; đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, nhiều tổ hợp khách sạn, hệ thống siêu thị, các trung tâm thương mại lớn. Tốc độ phát triển dịch vụ bình quân 5 năm đạt 7,02%.
Những mô hình, cách làm đó ngoài sự quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan còn là sự tích cực sáng tạo trong tham mưu và thực hiện cơ chế chính sách của đội ngữ cán bộ lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của các sở ban, ngành trong các cơ quan cấp tỉnh. 

Cán bộ lãnh đạo phải xác định chí hướng, thể hiện tính chuyên nghiệp

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng lưu ý trong thời gian tới, dự báo thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Xu thế cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn tiếp tục gia tăng, gây xung đột gay gắt ở một số khu vực. 
Ở trong nước, tình hình chính trị, xã hội ổn định, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, vị thế uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều khó khăn, thách thức mới nảy sinh; các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng vấn đề về Biển Đông, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... để xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực cùng với những thuận lợi, thách thức trong nước đã tác động nhiều mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. 
Trước tình hình đó, để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình hiện nay, cán bộ lãnh đạo cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết và kết luận của Trung ương Đảng, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là ở cơ sở; nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015–2020, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.  
Bác Hồ đã từng nói “cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Do vậy, cán bộ là nhân tố quyết định cho sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, đất nước và của cả dân tộc. Sự nghiệp đổi mới đất nước muốn thành công phải tạo sự chuyển biến tích cực từ cơ sở, từ các mắt xích của hệ thống mà sự chuyển biến đó lại phụ thuộc rất quan trọng ở chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó cán bộ cấp tham mưu, thực hiện cơ chế chính sách có vai trò đặc biệt quan trọng. Làm rõ hơn về vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã đưa ra 2 hướng phân tích.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Về chí hướng của cán bộ, việc lựa chọn trở thành cán bộ của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đồng nghĩa với việc lựa chọn làm “công bộc” của dân. Lựa chọn nghề nghiệp này như Bác Hồ đã dạy, phải chí công, vô tư, phải có hoài bão được cống hiến, thực hiện thật tốt nhiệm vụ của mình để làm được những việc có ích cho đất nước, cho nhân dân. Các cán bộ, đảng viên cần xác định đúng chí hướng của mình. Xác định đúng chí hướng sẽ hạn chế được bệnh hình thức, sẽ tránh được bệnh không khách quan, không minh bạch, thu vén cá nhân, nhũng nhiễu, tham ô, tiêu cực. 
Trước những ý kiến cho rằng trong công tác chỉ đạo điều hành xuất hiên tình trạng “trên trải thảm, dưới rải đinh”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh không hoàn toàn đồng tình. Đồng chí cho rằng, không phải mọi lỗi đều do cán bộ, chuyên viên, không phải việc gì cũng làm nhanh và bỏ qua chất lượng, cần phải đánh giá khách quan vấn đề. “Chúng ta cần phải thực hiện nhanh nhất các công việc liên quan tới thủ tục, vì đó là mong muốn của doanh nghiệp và người dân, nhưng chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo đúng pháp luật và tính chính xác của ý kiến tham mưu, quyết định của lãnh đạo. Việc chúng ta cần chống là những người lấy cớ phải xem xét, nhưng lợi dụng để kéo dài, nhũng nhiễu; những người làm ẩu, không xem xét kỹ, chỉ hoàn toàn tin vào sự chuẩn bị của doanh nghiệp mà thiếu thẩm định, giám sát; chống tác phong làm việc lười biếng, ung dung, thiếu khẩn trương” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm.
Về tính chuyên nghiệp của cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho rằng cần phải thể hiện tính chuyên nghiệp của mình. Theo đồng chí, tính chuyên nghiệp thể hiện ở trình độ chuyên môn (kiến thức, sự hiểu biết về lý luận và thực tiễn; năng lực tổ chức thực hiện), đạo đức công vụ (như Bác Hồ dặn: cần, kiệm, liêm, chính; chí công, vô tư), thái độ công tác (trách nhiệm, trung thực, nghiêm túc, tận tụy, quyết tâm, sáng tạo). 
Các cấp lãnh đạo cần lượng hóa được tính chuyên nghiệp trong các quy định để đánh giá cán bộ, nhưng từ phía cán bộ tôi mong sẽ có những cuộc thảo luận, chia sẻ, thống nhất nhận thức về tính chuyên nghiệp. Để có được tác phong làm việc chuyên nghiệp cần có sự rèn luyện nghiêm túc cả về lề lối, tác phong, cũng như chuyên môn, nghiệp vụ; phải đặt mình trong khuôn khổ của pháp luật và các quy định, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, làm việc có nguyên tắc.
Đội ngũ cán bộ của chúng ta hiện nay có ưu thế là được đào tạo bài bản, được tạo điều kiện làm việc tốt hơn nhiều so với trước đây, được đảm bảo cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên có nhiều ý kiến băn khoăn về hiệu quả công tác, về tác phong, lề lối, về những vấn đề tiêu cực trong hệ thống liên quan tới một bộ phận cán bộ, chuyên viên. Đương nhiên không ai muốn bị đánh giá thấp, đánh giá không đúng về mình, đặc biệt chúng tôi không đánh đồng các đồng chí ngồi đây, cũng như toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức với các cá nhân tiêu cực, yếu kém, nhưng cũng phải khẳng định những hạn chế bất cập vẫn còn trong bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức. Không ai là hoàn thiện, kể cả đội ngũ lãnh đạo, nhưng quan trọng là chúng ta cần có tinh thần cầu thị, dám nhìn thẳng vào cả những mặt hạn chế, yếu kém để sửa chữa, đúng với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Hiến Chương - Thùy Dương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm